Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Data og Datadeling

Digitalisering er nøglen til øget effektivisering, forsyningssikkerhed, innovation og udvikling indenfor vandbranchen.

Der eksisterer en række barrierer for at sikre det optimale udbytte af data og digitalisering, og projekterne indenfor dette område vil adressere dette, med henblik på at accelerere udviklingen og indsatserne indenfor digitale løsninger i vandsektoren.

Der etableres en 3 projekter, som alle har platforms-karakter med fokus på nye digitale forretningsmodeller, og som alle involverer virksomheder, forsyningsselskaber, offentlige myndigheder og videninstitutioner.

Dynamisk offentlig GIS-platform (fase 1)

En dynamisk GIS platform skal gøre data hos de mange forsyninger, myndigheder og rådgivere mere offentligt tilgængeligt og vil kunne bidrage i samfundets tjeneste og forretningsmodel for SMV’ere.

Kontakt

Johnny Kirk Andersen
Projektleder, Klimatorium
jka@lvs-as.dk
2125 3447

MERKUR

I samarbejde med virksomheder og forsyninger skal der identificeres behovet for nye produkter og ydelser ved at udvide datagrundlaget yderligere og udbygge databasen i MERKUR -en web-baseret platform

Kontakt

Loren Mark Ramsay,
Docent, ingeniør (kemi), VIA University College
Lora@via.dk
8755 4169

Water Data Space

Projektets formål er at etablere et åbent data økosystem, så vandsektoren har mulighed for at innovere og strømline baseret på data. Med den åbne dataplatform bliver det muligt at indsamle, strukturere og vise data fra en række datakilder. Dette giver branchen en helt ny indsigt og forretningsmuligheder.

Kontakt

Ulla Sparre
CEO, Water Valley Denmark
usp@watervalleydenmark.com
2222 9948

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi