Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo
15
Dec

Aktivitet

Ansøg om et innovationssamarbejde

Innovationssamarbejde i fødevareindustrien

 

 

 

 

 

Erhvervsfyrtårn for vandteknologi

Region Midtjylland er blevet udnævnt til foregangsregion for verdensførende, innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger gennem udvikling, demonstration, skalering og produktion af vandteknologi samt løsninger til en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030 – til gavn for eksport, vækst, uddannelse og beskæftigelse i Midtjylland og hele Danmark.

 


Forslag til innovationssamarbejde i fødevareindustrien

I forlængelse af visionen er der behov for at stimulere og udvikle innovationsøkosystemet indenfor vandteknologi mhp. at understøtte samarbejdet mellem virksomheder og vidensinstitutioner indenfor hele værdikæden. 

I dette projekt søger vi konkrete løsninger til fødevareindustrien indenfor reduktion, recirkulering eller ressourceopsamling af vand. Hvert innovationssamarbejde skal adressere en eller flere faglige udfordringer og løsningsforslag inden indenfor disse 3 områder:

1. Reduktion af vandforbrug: Det kan f.eks. være ved hjælp af øget monitorering gennem implementering af intelligente digitale kontrol og sensorløsninger. der kan optimere kerneprocesserne og sikre dokumentation af bæredygtighed.

2. Recirkulering: Det kan være vand, fra forarbejdning, der kan genbruges til andre formål eller etablering og optimering af lukkede systemer til opdræt af fisk eller planteproduktion mv.  

3. Ressourceopsamling: Det kan f.eks. være udnyttelse af restprodukter/sidestrømme fra spilde- og procesvand til ingredienser, foder eller energi.  

 

Projekttype og -formål

Der kan støttes konkrete erhvervsrettede innovationssamarbejder, der sigter mod at udvikle nye innovative løsninger, der styrker virksomhedernes grønne omstilling og internationale konkurrenceevne. Der er midler til mindre, konkrete test- og feasibility-projekter, hvor større vandforbrugende virksomheder stiller udfordringer, som løses i samarbejde med en vandteknologiske SMV’er og en vidensinstitution. Disse test- og feasibility-projekter skal resultere i, at der efterfølgende kan defineres fuldskala projekter.   

 


Krav til partnerskab

Partnerskabet skal involvere 1 SMV, 1 vidensinstitution og 1 stor virksomhed. Hovedansøger skal være en SMV.   

 


Forventet varighed og slutdato

Projekterne forventes at have en varighed på maksimalt 6-9 måneder. Projekterne skal kunne afsluttes og afrapporteres senest 30/8-2023. Der kan ikke forventes mulighed for forlængelse.

 


Finansiering

Støtteprocenten i projekterne er 85%, dog under hensyntagen til evt. regulering i forbindelse med statsstøtte (der anvendes som udgangspunkt de minimis-ordning). Resten af budgettet skal udgøres af privat medfinansiering. Den private medfinansiering kan f.eks. tilvejebringes i form af timer. 

Forventet størrelse på det totale projektbudgetter er ca. 1.000.000 kr. per projekt, heraf således ca. 850.000 i støttebeløb. Beløbet fordeles med en støtteprocent på 0% til den store virksomhed, 75% til SMV og 100 % til vidensinstitution.  

 

Projektforslag indsendes senest 15. december 2022 – gerne før da ansøgningerne behandles løbende.


Læs mere og find yderligere dokumenter
 her

Kontakt: Knud Hjortlund Hansen, khh@foodbiocluster.dk eller 2336 4712.

 

Ansøgning

Projektforslag indsendes senest d. 15. december 2022.

Ansøgningerne behandles løbende.

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi