Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

FAQ til administrationen af Erhvervsfyrtårnet for vandteknologi

Herunder kan du finde en række svar, information og links ift. de praktiske spørgsmål, der kan opstå ifm. administration af timer, kontrakter, økonomi m.v.

FAQ’en bliver løbende opdateret – såfremt du mangler svar på spørgsmål, bedes du kontakte os, så vi kan få udbygget listen.

Nedenstående giver en kort introduktion til Erhvervsfyrtårnet og er en god start for nye projektledere (kopier og send evt. i en mail).

Velkommen til Erhvervsfyrtårn for vandteknologi.

Vi arbejder med et stort EU-støttet program med 7 spor, 28 projekter og rigtig mange partnere, deltagere og involverede aktører, som du kan læse mere om på lighthousewatertech.dk

Det medfører et stort administrativt setup og for at håndtere de mange praktiske elementer, får du her en kort introduktionsliste:

 1. Hjemmesiden opdateres løbende med bl.a. projektbeskrivelser, baggrund og kontaktoplysninger
 2. Tilmeld dig Erhvervsfyrtårnets nyhedsbrev og følg med i aktuelle events og nyheder
 3. Følg med på Erhvervsfyrtårnets LinkedIn-profil og styrk dit professionelle netværk
 4. Bed din kontaktperson om at få adgang til administrationssystemet proXsy og upload kontrakt, timeregistrering m.v.
 5. Få adgang til den fælles partnermappe i fildelingssystemet Box (kontakt Projektchef Thomas Mikkelsen for adgang)
 6. FAQ’en opdaterer vi løbende praktisk og administrative informationer samt en aktivitetskalender med relevante events og møder.

Erhvervsfyrtårn for vandteknologi er støttet af EU’s to strukturfonde, Socialfonden og Regionalfonden. Det er knyttet et sæt særlige støtteberettigelsesregler til bevillingerne, som alle er forpligtet til at overholde og med partnererklæringer skriver under på at have læst, forstået og anerkendt.  

Du kan finde reglerne her vedr. Støtteberettigelsesregler 2012-2020 samt Allonge til støtteberettigelsesreglerne – bilag 2

Sagsnumre til de to bevillinger:

Regionalfonden: REACTRF-21-0029
Socialfonden: REACTSF-21-0031
 

Bevillingsperiode:
23/11-2021 til 31/8-2023. Projektperioden er blevet forlænget til og med 31. august 2023, men det indebærer dog, at deadline for afrapporteringen er fastholdt til den 15. september 2023 og derfor kræver en effektiv afslutning og afrapportering på projekterne. 

Der er mange forskellige aktører med i Erhvervsfyrtårn for vandteknologi, derfor har vi lavet et overblik/diagram, der kort skitserer de forskellige roller, opgaver og
ansvarsområder.

Du kan se overblikket/diagrammet i Box

Der er ansøgt midler hos både Regional- og Socialfonden og derfor er ansøgningen bygget op af en række dokumenter og materialer. Du kan finde ansøgningsmaterialet i Box

Tilsagn

Du kan finde underskrevet tilsagn i BOX via links herunder: 

Regionalfonden tilsagnsbrev underskrevet – REACTRF-21-0029

Socialfonden tilsagn underskrevet – REACTSF-21-0031

ProXsy er det ny digitale administrationssystem, som  Erhvervsfyrtårn for vandteknologi bruger til at håndtere den store mængde af data og administrative processer der er i projektet i form af virksomheder og personer, samt de personfølsomme oplysninger, som er nødvendige for at kunne opnå støtte.

Få adgang til proXsy

Få introduktion til brugen af ProXsy via disse guidelines i Box.

Datasikkerhed:  ProXsy er en webapplikation til håndtering af dokumentflows, herunder personfølsom data, i regional- og socialfondsprojekter. ProXsy er udviklet af CLEAN. Softwareingeniøren der har udviklet ProXsy har uddannelse i IT-sikkerhed. Ligesom ved tilgang til en netbank eller andre sikre tjenester, anvender ProXsy (dvs. den webserver som ProXsy hostes på), HTTPS protokol til kommunikation med en given klient (webbrowser). Det betyder at data krypteres og kommunikationen mellem webserver og browser er sikker. Sagt på en anden måde: Cyberangreb, hvor hackeren logger og analyserer den trafik der er mellem server og klient, er ikke mulig. Fuldkommen central for ProXsys sikkerhed, er den ”mur” der er ved adgang til ProXsy. Kun godkendte brugere kan få adgang. Således forudsætter adgang til ProXsy en kvalitativ vurdering af, om en given bruger skal have adgang. Alle IT-løsninger har sårbarheder – det har ProXsy også.

CLEAN er opmærksom på disse sårbarheder og implementerer ved behov yderligere IT-sikkerhedstiltag.

Når du deltager i et EU-projekt, kan du vælge at registrere dine timer på to forskellige måder, enten ved en fastallokeringskontrakt eller ved timeregistrering.

Allokeringskontrakt:

Allokeringskontrakt er en fuld- eller deltidskontrakt, der fortæller, hvor stor en del af en medarbejders arbejdstid der går til projektet.

Fordelene ved en allokeringskontrakt er, at den kun oprettes en gang, og så gælder den projektet ud, eller indtil man ønsker at ændre sin procentsats. Det betyder, at medarbejderen ikke skal gøre andet, end at uploade sin lønseddel hver måned.

Når du opretter en allokeringskontrakt, så er det vigtig at være opmærksom på et par ting:

       Arbejdsbeskrivelserne skal være sigende for, hvordan arbejdsopgaverne er tilknyttet projektet. Du kan bruge denne Vejledning til arbejdsbeskrivelse hvis du har brug for mere hjælp.  

–    I arbejdsbeskrivelsen, må der ikke herske tvivl om, at opgaven er projektrelevant, det skal fremgå opgaven er relateret til projektet.

       Allokeringskontrakten skal være senest være underskrevet på dagen, hvorfra den skal være gældende.

Se vejledning til oprettelse af allokeringskontrakter


Timeregistrering:

Anbefalingen er at oprette en allokeringskontrakt på de deltagende medarbejdere, for at håndtere timeforbruget ifm. projekterne, men i enkelte tilfælde kan der blive behov for manuel registrering og indtastning af timeforbrug i proXsy.

Når man timeregistrerer, skal man som deltager skrive ned hvor mange timer man bruger på projektarbejde pr. dag. Dette gøres for en måned ad gangen, hvorefter timesedlen underskrives af medarbejder og leder. Dette gøres igennem ProXsy. 

Når man afleverer timeregistrering, kan man vælge om man vil afrapportere med fast løn, eller med en standartsats, såfremt man ikke har lønsedler eller ikke ønsker at anvende disse. Er man i arbejde er standartsatsen 250 kr./timen, er man på underhold er det den gældende dagpengesats der registreres 120,69 kr. pr time for 2022 (opdateres med sats for 2023, når den
kendes).

Vil man deltage med standartsats, kan dette ikke kombineres med fastallokering, så skal man timeregistrere.

Når man timeregistrerer gælder følgende:

 • Strukturfonds årsnorm: 1.628
  timer
 • Strukturfonds månedsnorm:
  135,67 timer


Der skal afrapporteres til Erhvervsstyrelsen for hele programforløbet – både i form af periodiske afrapporteringer og en endelig afslutningsrapportering, ved udgangen af projektperioden. Der skal afrapporteres per 31.08 – 2022, 28.02 – 2023 samt slutafrapportering per 31.08 – 2023. 

Her det vigtigt at de respektive projektledere og i sidste ende de 6 projektejere sikrer, at hver anden måned opdaterer Fremdrift og projektstatus med en kort beskrivelse af aktiviteter samt opdatering af rekrutteringsstatus på involverede virksomheder og deltagere samt levering på de planlagte KPI’er (eksempelvis forundersøgelser, rapporter, analyser m.v.). Dokumentation for disse måltalsleverancer uploades i mappen til måltalsdokumentation i BOX og medsendes som bilag ifm. delafrapporteringerne. 

Endvidere laver vi løbende status til styregruppen via skabelonen i Box til orientering om Fremdrift og projektstatus

> 2022

April
20.04: CLEAN & Water Valley Denmark præsenterede Erhvervsfyrtårnet ifm. DWF Annual Conference

28.04: Oplæg om Erhvervsfyrtårnet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

Maj
23.05: Oplæg om Erhvervsfyrtårnet for bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland

25.05: Fysisk styregruppemøde kl. 12.00 – 16.00 i Silkeborg (Vejlsøhus)

Juni
09.06: Water Valley Denmark åbningsevent & Water Tech Talks kl. 12.00 – 18.00 i Smedien, Aarhus. 

22.06: Online styregruppemøde 

28.06: Formandskabet deltager i 1. partnerskabsmøde hos Erhvervsministeriet


Juli


August

17.08 – 18.08: Det Nationale Klimatopmøde i Klimatorium

18.08: Fysisk styregruppemøde hos Klimatorium 

19.08: Water Valley Denmark workshop 1 hos VIA Campus Horsens om mulige projekter til næste fase af Erhvervsfyrtårnet

25.08: Præsentation af Erhvervsfyrtårnet ifm. Innovationsfestival i Vejle

25.08: Workshop hos AquaGlobe om Det Mobile Vandværk

26.08: Lancerings- og projektaktiviteter ifm. The Spring Open

September
01.09 – 03.09 Lancerings- og projektaktiviteter ifm. Klimafolkemødet 

05.09: Erhvervsstyrelsen på delegationsbesøg med rundtur til The Spring og Klimatorium

14.09: Fysisk styrekomitémøde kl. 14.00 – 16.30 på Bella Sky Hotel ifm. IWA-konferencen i København

14.09: Lancerings- og projektaktiviteter kl. 16.30 – 18.00 ifm. IWA-konferencen i København

19.09 – 20.09: Coast to Coast Climate Challenge afslutningskonference i Ceres Byen i Aarhus

Oktober
25.10: Online styregruppemøde kl. 10.00 – 11.30 

26.10: Paneldebat om Water Data Spaces på Digital Tech Summit 2022 

November
02.11 – 03.11: Klimatorium repræsenterer Erhvervsfyrtårnet på IFC Water Congress i Herning

02.11: Tom Heron repræsenterer Erhvervsfyrtårnet på Åbent Forum ’22 i Odense

18.11: Tom Heron, Ulla Sparre og Lars Holmegaard repræsenterer Erhvervsfyrtårnet på DANVAs Direktørforum 2022

29.11: Fysisk styregruppemøde kl. 13.00 – 16.00 i AquaGlobe i Skanderborg

December
01.12: Drop-in møde kl. 15.00 – 16.00 i The Spring med VIA University College

05. – 06.12: Water Valley Denmark inviterer til en Vision Camp for Water Data Space-projektet 

13.12: Online styregruppemøde kl. 10.00 – 11.30

14:12: Water Valley Denmark workshop 2 om mulige projekter til næste fase af Erhvervsfyrtårnet

15.12: Promovering af Erhvervsfyrtårnet ifm. Aarhus Kommunes Klimakonference kl. 11.00 – 17.00 i Aarhus Congress Center

19.12: Fælles projektlederdag på Hotel Scandic i Silkeborg for alle projektejere, projektledere og relevante projektdeltagere – Se den foreløbige deltagerliste og tilmeld dig her


> 2023

Januar
13.01: Housewarming & nytårsbar kl. 14.00 – 16.30 hos Water Valley Denmark / The Spring

17.01: Fase 2 ansøgning: Fysisk opstartsmøde i Herning for skrivegruppen 

26.01: Mentor Onboarding – Water Tech Mentor Corps 

30.01: Fase 2: Online infomøde for projektejere og projektledere omkring videreførelse og prioritering af projekter  

Februar
01.02: Fase 2: Infowebinar for alle interesserede aktører omkring konceptet og samarbejdsmuligheder    

07.02: Water Valley Denmark afholder online Digital Drop-in – Water Quality 

08.02: Erhvervsfyrtårnet deltager i Danish Water Forum – DWF Conference 2023 hos Grundfos i Bjerringbro

09.02: Fysisk styrekomité-møde hos Grundfos i Bjerringbro kl. 14.00 – 17.00 (styregruppen samt relevante eksperter er også inviteret)

28.02: Online styregruppemøde kl. 14.00 – 15.30

Marts
07.03: Ansøgningsdeadline for fase 2

07.03: Online styregruppemøde kl. 14.00 – 15.30

22.03: World Water Day 2023 

23.03: Erhvervsfyrtårnet er repræsenteret på NEPTUNs afslutningskonference

30.03: På konferencen NET ZERO Pathways i Aalborg Kongres & Kultur Center indgår en seance omkring forsyningsbranchens udfordringer med data- og cybersikkerhed

April
25.04: Fysisk styregruppemøde i Herning kl. 14.00 – 16.30


Maj
02.04: Fælles projektlederdag II kl. 11.30 – 16.00 på Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter i Silkeborg 

11.05: Fysisk styrekomité-møde hos NIRAS i Aarhus kl. 08.30 – 11.30 

11.05: Tech Tour Water Tech for investorer og startups inden for vand. Eventet afvikles i Aarhus Vands nye domicil i The Spring

24.05: Merkur Forum 2023 hos VIA University College i Horsens

30.05: Online styregruppemøde kl. 14.00 – 16.30

31.05: Aarhus Kommune og gæster tager på studietur til Holland med besøg på Water Campus Leeuwarden og WETSUS

Juni
01.06: Water IMPACT Aarhus hos Aarhus Vand kl. 11.00 – 15.00

07. & 08.: Klimatorium og Ferskvandscenteret afholder kursus om Vand i det åbne land

08.08: Water Valley Denmark årsmøde – bl.a. med status på fyrtårnsprojekter

08.06: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse behandler de indkomne fase 2 ansøgninger

20.06: Water Valley Denmark afholder workshop om Water Living Lab & Water Data Space kl. 11.00 – 16.30 hos Aarhus Vand

20.06: Fysisk styregruppemøde hos Klimatorium i Lemvig kl. 14.00 – 16.30 

22.06: Online styrekomité-møde kl. 15.00 – 16.30   

Juli

August

13.08: Opstart af Advanced Water Cycle Management Course (AUs sommerskole)

16. & 17.08: Det Nationale Klimatopmøde hos Klimatorium i Lemvig

23.08: Water Valley Denmark afholder Data Conference i AquaGlobe i Skanderborg kl. 10.00 – 16.00 

24.08: Online-præsentation af færdige blueprints for World Water Center og Testfaciliteter i The Spring

29.08: Fysisk styregruppemøde i The Spring kl. 14.00 – 16.30

31.08: Fyrtårns-café med projektpræsentationer og rundvisning i The Spring 

31.08: Erhvervsfyrtårnets fase 1-bevilling fra EU REACT Socialfond og Regionalfond udløber

September
01.09: Fase 2 projektperiode starter (forventet)

01.09: Seance på Klimafolkemødet i Middelfart med de 8 danske erhvervsfyrtårne (Grøn Scene kl. 14.00 – 14.45) 

04.09: Vandeksportens Dag 2023 samler vandbranchen til debat og workshops omkring eksportmuligheder. Kom og mød Miljøministeren hos Kamstrup kl.10.00 – 16.00

05.09: Deadline for indrapportering af timeforbrug i proXsy 

15.09: Deadline for afrapportering til ERST på fase 1

26.09: Online styregruppemøde kl. 14.00 – 16.30

Oktober

02.10: Fysisk styrekomité-møde hos Water Valley Denmark i The Spring, Aarhus kl. 09.00 – 12.00

November

December

Der kan løbende justeres i budgettet efter følgende procedure – dog er det meget vigtigt at holde styr på de respektive støtteprocenter og der kan kun flyttes inden for samme omkostningstype: løn eller eksterne omkostninger.

Så kontakt gerne Mie hos CLEAN for rådgivning omkring budgetændringer: 

 1. Projektleder kan foretage relevante justeringer af egne delprojektbudgetter (projektejer og programoperatør informeres om justeringer).

 2. Projektejer kan selvstændigt foretage relevante justeringer af budgettet på tværs af projektporteføljen (arbejdsgruppen og programoperatør informeres om justeringer).

 3.  Arbejdsgruppen kan i fællesskab foretage relevante justeringer af programbudgettet (styregruppen og programoperatør informeres om justeringer).


* Programoperatør = CLEAN
* Arbejdsgruppen = Water Valley Denmark, Klimatorium og CLEAN

Der er er udarbejdet en skabelon til registrering af deltagere på workshops m.v. med henblik på at samle dokumentation for deltagelse samt sikre de rette tilskud opnås ifm. projektaktiviteterne. Den udfyldte protokol eftersendes til Mie.

Bevillingsmodtager (CLEAN) har ansvaret for at opbevare dokumentationen som beskrevet i tilsagnsvilkår indtil udgangen af 2033.

Dokumentationskravet gælder også efter projektets slutafregning med styrelsen, uanset om I som tilsagnsmodtager eller de økonomiske partnere fx udskifter eller ændrer elektroniske regnskabs- eller betalingssystemer.

Hvis der mangler dokumentation ved et kontrolbesøg, risikerer I på alle økonomiske partneres vegne at skulle tilbagebetale hele eller dele af det udbetalte REACT-‘EU-tilskud.

Deloitte er udpeget som revisor for fyrtårnsprogrammet og kan endvidere rådgive program-operatøren (CLEAN) ift. den økonomiske rapportering for det overordnede program. 

I Fyrtårnsprojektet kan der også afrapporteres eksterne udgifter. Det vil sige udgifter, som ikke afrapporteres til erhvervsstyrelsen, som som kan dækkes af projektet. Selvom udgifterne ikke afrapporteres i projektet, skal alle erhvervsstyrelsens regler for indkøb af tjenester og varer overholdes. Det er derfor en god ide at orientere sig i støtteberettigelsesreglerne, inden man foretager sit indkøb. Organisationen/virksomheden afholder selv udgiften i første omgang, hvorefter der kan fremsendes en faktura til CLEAN, så man kan få dækket udgiften efterfølgende. 

Proceduren for afrapportering af eksterne udgifter er som følger:

1. Den organisation/virksomhed der afholder udgiften skal samle al relevant materiale.

a. Brug “erklæring til brug ved køb af varer og ydelser” fra erhvervsstyrelsen. Den er altid god at bruge som udgangspunkt, da den samler al relevant information og sørger for at man ikke overser noget.

b. Alternativt sendes:

– Markedsperspektivering hvis nødvendig (indkøb over 30.000 kr.)

– Udbudsmateriale hvis relevant ift. tærskelværdier

– Relevans af udgiften

– Relevante bilag

– Faktura og betalingsdokumentation


2. Det sendes samlet til mbj@cleancluster.dk, eller uploades i BOX, via link fremsendt af Mie, såfremt der er personfølsomme dokumenter

3. Herefter gennemgås materialet af controller hos CLEAN, der ser om alt er som det skal være, og om udgiften er støtteberettiget, både ift. social- og regionalfondsregler og ift. det aftalte budget. For at alle kan tilgå og dele de relevante filer i programmet på tværs af alle aktører, bruger vi Box, som fungere på samme måde som eksempelvis Dropbox. Der er opbygget en relativ simpel filstruktur, som skal gøre det muligt at samle og dele filer og materialer. 

Kontakt Thomas for at få adgang til den delte partnermappe i Box.

Vær venligst opmærksom på, at der er en række krav ift. kommunikation og aktiviteter, når det finansieres via EU REACT-midler. Bl.a. skal der printes og ophænges et eksemplar af de 2 officielle plakater et valgfrit sted på jeres kontor/domicil og der er krav om at bruge EU REACT logoer i relevante sammenhænge. Kravene til informationsforpligtigelse kan findes på side 9 i støtteberettigelsesregler 2012-2020

Tilsagnsmodtager og projektets økonomiske partnere har ligeledes ansvaret for, at alle udgivelser samt informations- og markedsføringsmaterialer – både på tryk og elektronisk – skal påføres EU-logo.

Det gælder eksempelvis:
– Præsentationsmateriale
– Hjemmeside og sociale medier
– Mailsignaturer 
– Publikationer
– Pressemeddelelser
– Deltagerbeviser

Plakater:
Der er krav om ophængning af den officielle plakat, som allerede er klargjort og kan tilgås i Box:  

EU-plakat for deltagelse i Regionalfond 

EU-plakat for deltagelse i Socialfond 

Logoer:
Du kan finde de respektive logoer i Box og bruge på diverse materialer i projektsammenhæng.

I de forskellige projekter indgår der ofte et behov/ønske/krav om en samarbejdsaftale eller kontrakt med eksterne aktører (eksempelvis universiteter, forsyningsselskaber eller lignende), som de respektive projektejere eller projektledere står selv for at indgå mellem de pågældende parter. Det er desværre ikke muligt at indgå en overordnet samarbejdsaftale eller kontrakt mellem Erhvervsfyrtårnet eller CLEAN som operatør og eksempelvis et universitet, da der indgår meget projektspecifikke aktiviteter, som den pågældende projektejer derfor er nødsaget til at håndtere i en projektspecifik aftale med den eksterne aktør.

Som program-operatør leverer CLEAN gerne relevante bilag ift. de finansielle elementer i aftalen – eksempelvis i form af budget og betalingsplan, herunder fakturering og betalingsfrister m.v., men aftalerne skal indgås på projektniveau mellem projektejere og den eksterne aktør. 

Databehandleraftale:
Der er lavet en databehandleraftale for Fyrtårnsprojektet, den kan findes her.

Der er opstillet en række målsætninger for fyrtårnsprogrammet. Du kan tilgå oversigten med måltal i Box (Bilag 10 fra ansøgningen) og se guiden til hvordan vi håndterer og dokumenterer måltalsdokumentationen

For at indgå som økonomisk projektaktør i Erhvervsfyrtårn for vandteknologi, er det nødvendigt at underskrive en partnererklæring. Se skabelonen til partnererklæringen i Box 

Der er indgået en partnerskabsaftale mellem Erhvervsfyrtårnet og regeringen – læs mere om baggrunden på hjemmesiden.

Se partnerskabsaftalen i Box 

Fyrtårnsprogrammet består foreløbigt af 28 projekter fordelt på 7 spor. På hjemmesiden kan du få indsigt i projektbeskrivelserne eller benytte denne simple projektoversigt, hvor det også fremgår om det er et projekt under EU Socalfond eller EU Regionalfond (indsæt link til Box)

Det er projektejernes og projektledernes eget ansvar, at holde projektbeskrivelser og kontaktoplysninger m.v. opdateret på hjemmesiden. Såfremt jeres kommunikationsfolk ikke har fået adgang til at redigere hjemmesiden eller I har udfordringer eller spørgsmål til website og kommunikation, kan I kontakte Sheila:

Presse & Kommunikation:

Sheila Kjerulff
Kommunikationskonsulent, CLEAN
sbk@cleancluster.dk
+45 2830 5357

Det er vigtigt at definere om din virksomhed er en SMV-virksomhed af flere forskellige årsager. De vigtigste årsager er, at der er forskellige finansierings- og støtteordninger, samt hjælpepakker, der refererer til EUs definition af SM’Ver. Derudover er også regnskabsregler og dokumentationspligter afhængige af virksomhedens størrelse.

Det er derfor vigtigt både at kende de forskellige definitioner af virksomhedsstørrelser og hvilken kategori ens egen virksomhed hører til.

EUs SMV-definition

EU opdeler virksomheder efter deres antal ansatte og omsætning eller ud fra virksomhedens samlede balance.

Mikrovirksomheder:
0 – 9 ansatte
2 millioner € i omsætning eller derunder
2 millioner € i samlet balance eller derunder 

Små virksomheder:
10 – 49 ansatte
10 millioner € i omsætning eller derunder’
10 millioner € i samlet balance eller derunder

Mellemstore virksomheder:
50 – 249 ansatte
50 millioner € i omsætning eller derunder
43 millioner € i samlet balance eller derunder

SMV’er er ifølge denne definition således en kombination af de to grupper Små virksomheder og Mellemstore virksomheder.

Små og mellemstore virksomheder har altså mellem 10 og 250 ansatte, 10-50 millioner Euro i omsætning eller mellem 10-43 millioner Euro i samlet balance.

Læs mere om EUs SMV-definition på deres hjemmeside.

KILDE: https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/smv

Statsstøtte er, når en virksomhed modtager offentlige midler til aktiviteter, der gør, at denne får en bedre position på markedet end de virksomheder, der ikke modtager støtte. Det er tilfældet uanset den konkrete form for støtte, dvs. både ved kontante tilskud og i de situationer, hvor ydelser stilles helt eller delvist gratis til rådighed for projektdeltagere. Der er tale om statsstøtte, når de offentlige midler anvendes til økonomiske (kommercielle) aktiviteter. 

For mere information, henviser vi til Erhvervsstyrelsens støtteberigtigelsesregler samt det to advokat-notater, som indgår i ansøgningen:
Notat om EU’s statsstøtteregler
Vandselskaber og EUF traktatens artikel 107

I fyrtårnsprojektet er det vurderet, at i alt 9 af de 28 delprojekter indeholder statsstøtte. Vi har fordelt de 9 projekter på to forskellige statsstøtteordninger:

De minimis:

De minimis betyder at en virksomhed må modtage op til 200.000 Euro i en periode på tre regnskabsår. Virksomheder skal udfylde en de minimis erklæring idet de indgår i projektet. Denne udfyldes via ProXsy, når virksomheden oprettes som deltager.

Følgende projekter er underlagt deminimis:

      Reduktion, regulering og ressourceopsamling

      Sekundavand – fra problem til ressource

      Plastgenanvendelse i den danske vandsektor

      Terrænnært grundvand

      Storskala test i et fuldt separatkloakeret forsyningsområde

      Høfde 42

      Dynamisk offentlig GIS-platform

      Den Grønne Vandarbejder

      C2C Afterlife

 

Gruppefritagelse:

Gruppefritagelsesforordningen giver mulighed for at give højere beløb i statsstøtte end via De minimis. Det er ofte ikke nødvendigt at anvende denne ordning, men i Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi benyttes gruppefritagelse ifm. enkelte projekter i programmet, som stiller nogle ekstra krav ift. eksempelvis partnererklæringer m.v. 

Disse projekter er:

      Water Data Space

      Water Living Lab

Der er etableret 8 Erhvervsfyrtårne i Danmark – se mere om de forskellige styrkepositioner i videoen 

Med den danske eksportstrategi for vandsatte Danmark et mål om at fordoble eksporten fra 20 mia. kroner i 2019 til 40 mia. kroner 2030 og dermed være en markant
bidragsyder til løsningen af verdens vand- og klimatilpasningsproblemer.

State of Green er i samarbejde med en række partnere i gang med at udvikle et nyt interaktivt værktøj til vandbranchen, der kan vise hvor løsningerne hører til i værdikæden hvordan
løsningerne spiller sammen med den øvrige danske vandsektor.

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi