Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Forskning og Innovationssamarbejde

Øget innovationssamarbejde og forskning er nøglen til at forstærke og accelerere dansk vandteknologis position på det globale marked. Dette er med afsæt i store globale udfordringer med klimaforandringer og vandkredsløbet i byer, kulturlandskaber og naturen.

Der er i Danmark og Midtjylland en mulighed for at forblive foregangsland for vandteknologi med høje ambitioner for vækstmed udgangspunkt i danske og internationale innovations- og forskningssamarbejde.

Der etableres 3 projekter, hvoraf flere rummer multiple forsknings- og innovations-samarbejder. Projekterne involverer virksomheder, forsyninger og Midtjyllands store videninstitutioner Aarhus Universitet og VIA University College.

Desuden indgår definition og design af et fremtidigt erhvervs- og udviklingscenter World Water Center – med en attraktiv placering i Aarhus Syd. Water Valley Denmark, Klimatorium og CLEAN deltager ligeledes aktivt i projekterne.

Forskning og innovation i vandteknologi

Der etableres en række tværgående projekter til forskning i vandteknologi og digitalisering med udgangspunkt i rent drikkevand, klimaudfordringer, naturlige økosystemer, IOT-sensorer og digitalisering.

Kontakt

Uffe Sognstrup Thomsen
Specialkonsulent, Aarhus Universitet
ust@bce.au.dk
9352 2262

Terrænnært grundvand

Projektet vil tilføje en 3. vandtype, der på baggrund af machinelearning skal undersøge sammenhænge imellem grundvandsstanden og forskellige bestemmende parametre.

Kontakt

Ronja Cedergreen Forchhammer Adjunkt, VIA University College
rocf@via.dk
8755 4203

World Water Center

World Water Center skal være det fysiske og indholdsmæssige kraftcenter i innovationsdistriktet The Spring, som skal rumme et tværfagligt, tværuniversitært og missionsdrevet forskningscenter.

Kontakt

Peter Rasmussen
Specialkonsulent, Aarhus Kommune
pr@aarhus.dk
2332 8644

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi