Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Grøn Omstilling

Grøn omstilling og bæredygtighed er en udfordring for hele samfundet og naturligvis også et område hvor vandsektoren er aktiv og kan tilbyde verdensførende kompetencer og løsninger.

Der igangsættes 3 projekter, hvoraf flere rummer multiple samarbejdsprojekter, alle medfokus på reduktion og optimering af vandforbrug, eksempelvis gennem effektivisering og genanvendelse af procesvand.

Der vil ligeledes være fokus på generel energieffektivisering og optimering af ressourceforbrug i relation til både produktion og distribution af rent vand og håndtering af spildevand.

Der etableres en række projekter, sominvolverer virksomheder, forsyningsselskaber, offentlige myndigheder og videninstitutioner. Projekterne dedikeres til udvikling af nye bæredygtige vandteknologier.

Plastgenanvendelse i den danske vandsektor

Projektet skal undersøge og identificere hvilke produkter, der kan laves af genanvendt plast i stedet for ‘virginplastic’. Det kan fx være rør, brønddæksler, plastobjekter på pumpestationer.

Kontakt
Mette Vest Vilsbøl
Projektleder, Klimatorium
mevi@klimatorium.dk
6137 2660

Sekundavand - fra problem til ressource

Formålet er at anvende terrænnært grundvand (problemvand), som ‘produktionsvand’ til store industrier. Dette vil aflaste det eksisterende ledningsnet, samtidig vil det spare på mange vandressourcer.

Kontakt
Pernille Weiland
Projektleder, Klimatorium
pewe@klimatorium.dk
2165 7081

Reduktion, recirkulering og ressourceopsamling fødevarer

Via et øget samarbejde mellem vandteknologiske virksomheder, vandsektoren og store vandforbrugene virksomheder, skal projektet udvikle nye løsninger inden for recirkulering og ressource-opsamling.

Kontakt
Knud Hjortlund Hansen
Projektleder, Food & Bio Cluster
khh@foodbiocluster.dk
2336 4712

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi