Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Kvalificeret arbejdskraft

Der igangsættes 9 projekter, som tilsammen giver et markant løft ift. at sikre kvalificeret arbejdskraft til den midtjyske vandsektor. 

Der er lagt op til et bredt kompetenceløft og sikring af kvalificeret STEM-arbejdskraft inden for de forskellige uddannelsesniveauer: Unge på videregåede uddannelser; Uddannelse til ufaglærte; Efteruddannelse af erhvervsuddannede samt kort-, mellem-og lange videreuddannede; tiltrækning af kvinder i STEM.

Der er også fokus på anbefalingen om at styrke samarbejdet mellem regionens aktører, bl.a. med et Advisory Board, der skal bidrage til udvikling af efteruddannelse inden for vandteknologi, samt et fælles projekt om uddannelsesoverblik og karrieredage på vandområdet. Og endelig er der lagt op til en indsats i at få synliggjort Erhvervsfyrtårnets indsats og position på vandområdet for at tiltrække og fastholde den nødvendige nationale og internationale arbejdskraft på området gennem et virksomhedsprogram.

Projekterne er startskuddet til en større indsats på området og vil i den kommende tid arbejde tæt sammen på at løfte arbejdsstyrken i vandsektoren fremadrettet.

Advanced Water Cycle management Course

Der er et stort behov for kvalificeret arbejdskraft i regionen. Advanced Water Cycle Management Course skaber et stærkt uddannelsesmiljø til teknisk-videnskabeligt discipliner i diplom, civil, Ph.d.-uddannelser på vandområdet.

Kontakt

Uffe Sognstrup Thomsen
Specialkonsulent, Aarhus Universitet
ust@bce.au.dk
9352 2262

Brøndborerprojektet
Brøndborer

Brøndboreruddannelsen er en certifikatuddannelse på AMU-niveau, der har det formelle faglige tilsyn og ansvar for udstedelse af de brøndborerbeviser og er forankret i Miljøstyrelsen.

Kontakt

Henrik Bjørn
Uddannelseskoordinator for brøndboreruddannelsen, VIA University College
hbj@via.dk
8755 4274

Den grønne vandarbejder

Opkvalificering på alle niveauer lige fra medarbejder til leder og bestyrelsesmedlem er nødvendigt, hvis vi skal udvikle, anvende og vise bæredygtige vandteknologiske løsninger.

Kontakt

Isa Schipperheijn
Projektleder, Klimatorium
isa@klimatorium.dk
6162 8325

PhD skole

Der etableresen Ph.DSchool for vandteknologiske løsninger, hvor de førende forskningsinstitutioner deltager for at skabe højt kvalificeret forskning og arbejdskraft så nye løsninger kan blive udviklet.

Kontakt

Uffe Sognstrup Thomsen
Specialkonsulent, Aarhus Universitet
ust@bce.au.dk
9352 2262

Galten Vand
SWAT

Et online kursusforløb skal motivere, inspirere og fastholde studerendes interesse for vandteknologi. School of Water and Applied Water deler erfaringer fra implementering og drift af eksisterende løsninger.

Kontakt

Majbritt Lund
Forsker, adjunkt, VIA University College
majl@via.dk
8755 4297

Teknologisk Diplomuddannelse i vandteknologi

Projektet er et udviklingsprojekt, der tilsigter en omfattende opgradering af den eksisterende teknologiske diplomuddannelse i Energi og Miljø med en studieretning inden for vandteknologi.

Kontakt

Jens Hove Bjerregaard
Projektleder, TD i vandteknologi, VIA University College
jebh@via.dk
8755 4449

Uddannelsesoverblik

Projektet tager afsæt i et fokus på livslang læring for alle målgrupper og uddannelsesniveauer og skal identificere og kortlægge hvilke uddannelses-og kursusmuligheder der er på vandområdet i Danmark.

Kontakt

Signe Herbers Poulsen
Pædagogisk Konsulent, VIA University College
spou@via.dk
8755 4851

What-if-Lab

What if Lab, Water (WiLW) er en fysisk platform, hvor studerende skriver hovedopgaver i samarbejde med organisationer inden for vandområdet

Kontakt

Maja Arenfeldt Kragh
Projektleder, CLEAN
mak@cleancluster.dk
42832683

Profilering for tiltrækning af kompetencer

Projektet skal understøtte vandteknologiske virksomheders adgang til kompetencer og øge tiltrækningen af investeringer fra både ind-og udland samt få adgang til de rette kompetencer.

Kontakt

Amélie Drouet
Projektleder, Business Region Aarhus
ammd@aarhus.dk
+45 61 92 73 30

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi