Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Nyhed

Første bud på mulige testfaciliteter i innovationsdistriktet ”The Spring”

09-03-2023

Figur: Et flerstrengs-forsyningssystem kan blive én af de faciliteter, som skal gøre The Spring til et unikt testmiljø for danske og udenlandske virksomheder og vidensinstitutioner.

Første bud på mulige testfaciliteter i innovationsdistriktet ”The Spring”

Partnerkredsen bag projektet ”The Spring Testfaciliteter” var i februar samlet hos Rambøll for at gennemgå og drøfte første oplæg på, hvilke former for testfaciliteter, der vil give værdi at etablere i The Spring i takt med at området udvikles til et nyt dansk innovationsdistrikt for vandteknologi.

En del af The Spring er i dag en bar mark, og netop derfor er der mulighed for at være visionær i forhold til den fysiske planlægning af området. Målet er, at udover at kunne huse virksomheder og vidensinstitutioner i et state-of-the-art bæredygtigt erhvervsområde – også at udgøre et innovativt test- og demonstrationssted for fremtidens vandløsninger. Her vil danske og udenlandske virksomheder opleve unikke muligheder for at udvikle, teste og demonstrere vandløsninger, på bedre måder end de kan hver for sig hos dem selv.

Rambøll er rådgiver og facilitator i projektet, der skal munde ud i en konceptbeskrivelse af test- og demonstrationsfaciliteterne i The Spring. Oplægget til relevante testfaciliteter bygger på kortlægning af både eksisterende testfaciliteter rundt om i verden, en kortlægning af de globale udfordringer på vandområdet, samt analyser af hvilke ønsker og behov virksomheder og vidensinstitutioner har for test og demonstration.

Data og resultater fra disse kortlægninger og analyser er kogt ind til seks globale hovedemner:

  • Smart Water Systems
  • Energy Sector Coupling
  • Water Resource Scarcity
  • Urban Flooding
  • Aging Infrastructure
  • Biodiversity Loss and Urban Heat.

 

Under disse hovedemner er identificeret en række værdikæder af understøttende mulige test- og udviklingsemner, hvor de store drivere er den grønne omstilling gennem mere miljømæssige bæredygtige løsninger samt den digitale omstilling af vandsektoren. Slutteligt gives bud på, hvordan disse mange test- og udviklingsemner kan realiseres i mulige fysiske testfaciliteter i The Spring.

 

På mødet blev det bl.a. understreget af partnerkredsen, at det er vigtigt, at området ikke relaterer sig ensidigt til f.eks. spildevand eller drikkevand, men i stedet fokuserer på sektorkobling, også mellem energi og vand.

En idé om at etablere området med et ”flerstrengs-forsyningssystem” vakte stor interesse. Der var også opbakning til, at digitalisering af området er et ”must”, og at bæredygtighed skal være en grundlæggende præmis for området.

 

Alle partnere får nu tid at gennemgå værdikæderne i dybden og komme med supplerende bemærkninger og indspil til materialet. 

 

Tak til partnerkredsen for det stærke engagement i projektet, som udover Rambøll og Aarhus Kommune består af Aarhus Universitet, Via University College, DTU, Water Valley Denmark og Aarhus Vand.

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi