Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Nyhed

Hvordan kan vandteknologiske løsninger hjælpe klimaudfordringerne?

06-12-2022

Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi har interviewet Sebastian Mernild, Professor i klimaforandringer på SDU og hovedforfatter af FN’s klimarapport 2021. Han fortæller hvilken betydning vand har på klimaforandringerne, og hvordan et fyrtårn inden for vand kan gøre en forskel.

En varmere, mere våd og ekstrem fremtid

En af de største udfordringer verden står over for de næste 10 år er ifølge FN’s klimarapport et klima, der bliver varmere, vådere, og med mere intense ekstremhændelser, der vil forekomme hyppigere end før.

”Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden vil se en vådere, og varmere verden og en mere ekstrem verden. I Danmark vil vi se regionale forskelligheder, hvor nogle områder vil blive ramt af endnu mere nedbør end det vi ser i dag, og kystnære regioner vil se hyppigere oversvømmelser.”

Videnskaben skal ud at leve i samfundet

Løsningen på problemet er ikke så lige til, men ifølge Sebastian Mernild, er et skridt på vejen at få videnskaben ud at leve i samfundet, så vi får en større forståelse af vores klimasystem i forandring, men også hvad vi skal gøre for at tilpasse os det ændrede klimasystem:

”Man løser ikke problemerne videnskabeligt ved at sidde på et universitet; men ved at samtænke og arbejde på tværs af videninstitutioner, erhvervslivet og andre organisationer. Vi skal have en langt større forståelse af hinanden, men også bruge hinandens viden til at løse de udfordringer vi står over for ”

Sammentænkning og samarbejde er nøglen

En af grundstenene i Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi er, at man for første gang nogensinde samler den danske vandsektor – og det er netop den vej vi skal ned af, hvis vi skal handle på de klimaudfordringer vi står overfor:

”Fyrtårnet kan være med til at skabe bedre synlighed, bedre videnskabelig forståelse, men også skabe det sammenspil mellem forskellige aktører, som gør at vi forstår udfordringerne, men også at vi handler på dem”

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi