Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Nyhed

Ny fase for Erhvervsfyrtårnet

01-12-2022

Ny fase for Erhvervsfyrtårnet

Etableringen af de 8 danske erhvervsfyrtårne er baseret på en langsigtet strategi om at understøtte danske styrkepositioner og eksportpotentialer og via partnerskabsaftaler med regeringen sikre innovation og vækst. Via EU-REACT-midler er de regionale fyrtårnsprogrammer løbet i gang og nu udmønter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse yderligere 290 millioner kr. til videreførelsen af erhvervsfyrtårnene med henblik på at realisere vision, sigtelinjer og målsætninger i partnerskabsaftalerne.

Udover ca. 90 millioner fra de decentrale erhvervsfremmemidler fordeler finansieringen sig yderligere på 150 millioner fra Regionalfonden og 50 millioner fra Socialfonden Plus. Midlerne konkurrenceudsættes og i vurderingen af ansøgningerne fokuseres der på fire kriterier baseret på pejlemærkerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi:

  • Realisering af formålet med erhvervsfyrtårnet herunder vision og sigtelinjer (0 – 30 point)
  • Partnerskab, lokal og national forankring og governance (0 – 30 point)
  • Privat engagement og fokus på virksomhedernes behov (0-20 point)
  • Sammenhæng til nuværende aktiviteter og koordinering med relevante aktører samt forenkling (0 – 20 point)

Den videre proces
Den endelige annoncering af puljen forventes offentliggjort primo december 2022 med ansøgningsfrist primo marts 2023. Indstilling af ansøgninger til godkendelse hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventes behandlet på et bestyrelsesmøde den 8. juni 2023 og umiddelbart herefter udsteder Erhvervsstyrelsen tilsagn/afslag til ansøgere. 

Erhvervsfyrtårn for vandteknologi har allerede påbegyndt de strategiske sonderinger ift. næste fase for Erhvervsfyrtårn for vandteknologi og herunder drøftet de forskellige potentialer for at skalere aktiviteterne ved at kombinere forskellige finansieringskilder via partnerskaber med eksempelvis andre fonde og det private erhvervsliv. I den kommende tid vil både arbejdsgruppen, styregruppen og styrekomitéen for erhvervsfyrtårnet arbejde videre på ansøgningsmaterialet og inviterer alle relevante aktører til dialog omkring potentielle samarbejdsmuligheder.

Læs mere her: Bestyrelsesmøder i 2022 | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (erhvervsfremmebestyrelsen.dk)

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi