Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Nyhed

Samlet for første gang

22.12.2022

Samlet for første gang; Projektejere- og ledere fra de i alt 28 projekter i erhvervsfyrtårn for vandteknologi var samlet til projektdag i Silkeborg

Silkeborg den 19. december

For første gang siden erhvervsfyrtårnet for vandteknologi havde sin opstart i november 2021, var projektejere og projektledere fra de i alt 28 delprojekter samlet til en fælles projektdag i Silkeborg.

Projekterne har nu været i gang i et års tid, og for mange er de indledende faser ved at være gennemført. Der er blevet opsat testudstyr, rekrutteret, indsamlet data og indgået aftaler. 

En hel dag afsat til videndeling, sparring og samarbejde var derfor velkommen:

At få skudt projekterne i gang har været en proces, der i starten krævede et stort udsyn, for derefter at kræve fuld fokus og opmærksom helt nede i projektet. Denne fase har vi været i de sidste mange måneder, og derfor er det også dejligt i dag at kunne kigge lidt op og ud igen – styrken i fyrtårnsprojektet ligger jo netop i den viden og netværk vi kan dele på tværs at delprojekterne. Vi skal række ud og stille spørgsmål undervejs.
Sarah Lund, International, Klimatorium.

Det samme mener Uffe Sognstrup, Specialkonsulent, Aarhus Universitet, der samtidig understreger vigtigheden i at samarbejde:

Dagen i dag har været med til at skabe momentum i fyrtårnet og de mange aktiviteter, der er i gang. Jeg synes i dag vidner om, at vi er mange sammen om det, og også minde os alle om hvor vigtigt samarbejde er. Vi skal være bedre til at samarbejde på tværs – mere samarbejde og datadeling i stedet for konkurrence, og det gælder uanset om man sidder som forsker, i en virksomhed eller noget tredje.

Sidst men ikke mindst blev dagen brugt på at tale fokus og udvikling. Her fik både Ulrik Gernow og Tom Heron sat en tyk streg under betydningen af projektet – for der er ingen tvivl om, at verden har enorm stor brug for vandløsninger, og at der er nok af både udfordringer og potentialer at tage fat på. 

Vi skal være større, stærkere og skabe mere sammenhæng. Sammen skal vi sikre at projekterne bidrager til øget vækst, eksport og jobskabelse. 

For at indløse eksportpotentialerne og bidrage til at løse verdens vandproblemer er der brug for, at vi finder nye forretningsmodeller for eksporten af viden, administrative tilgange og teknologi bundet sammen i løsninger. Tom Heron, Direktør for bæredygtighed, digitalisering, planlægning og miljø, NIRAS

Om erhvervsfyrtårn for vandteknologi:

I Region Midtjylland samler erhvervsfyrtårnet for vandteknologi den danske vandsektor og danner stærke innovative partnerskaber mellem bl.a. forsyningsselskaber, erhvervsliv, videninstitutioner, offentlige aktører og innovative små og mellemstore danske virksomheder. Erhvervsfyrtårnet favner den samlede danske vandsektor og skal, via en lang række udviklingsprojekter, bidrage til en CO2-og klimaneutral vandsektor i 2030.

Læs mere om de forskellige projekter her.

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi