Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Nyhed

Stor interesse for at lave innovationssamarbejde indenfor reduktion, recirkulering og ressourceopsamling af vand

10-02-2023

Stor interesse for at lave innovationssamarbejde indenfor reduktion, recirkulering og ressourceopsamling af vand

Food and Bio Cluster og Water Valley Denmark oplever stor interesse, hos store vandforbrugende virksomheder i fødevare og bioressourcesektoren samt mindre vandteknologi virksomheder, for at fremme den grønne omstilling og styrke forsknings- og innovationssamarbejdet.

De første projekter er kommet godt fra start og vi har igangsat endnu to projekter med henholdsvis E-CIP Concept ApS og IN-Water ApS. Begge projekter har fokus på optimering i forbindelse med rengøring af større rørførende procesanlæg hos f.eks. mejerier og bryggerier. Der er et stort potentiale for at reducere vandforbruget på dette område, men også for at reducere mængden af kemikalier, der bruges i rengøringsprocessen, og derved mindske miljøbelastningen.

Lidt mere om de to nye projekter

Genvinding af vand, varme og kemikalier fra brugte CIP-væsker i mejeriindustrien

Cleaning-In-Place (CIP) processer er storforbruger af vand, energi og kemi i fødevare- og procesindustrien. IN-Water ApS vil i samarbejde med Aalborg Universitet udvikle, demonstrere og validere en ny adsorptions-separationsteknologi til genvinding af vand og øvrige resurser fra brugte CIP-væsker.

Teknologien vil blive testet i laboratorie- og pilotskala hos ARLA Foods’ mælkepulverfabrik AKAFA, hvor en konkurrerende og mere resursekrævende teknologi er installeret. Det skal valideres, at med den nye teknologi vil rengøringseffektiviteten ikke forringes sammenlignet med den konkurrerende markedsledende teknologi, samt at der ikke introduceres kemiske eller mikrobiologiske risici for fødevaresikkerheden ved processen.

 

Proof of Concept – for store besparelser på vand og spildevand ved CIP-rengøring af store hygiejniske procesanlæg

E-CIP Concept ApS er en startup virksomhed der har udviklet og patenteret en optimeret proces, der kan spare betydelige mængder vand og spildevand ved CIP-rengøring (Cleaning In Place) af store hygiejniske fødevareprocesanlæg. Dette uden at gå på kompromis med kvalitet og fødevaresikkerhed.

E-CIPs Concept medfører vandbesparelser på op til 45% og en tilsvarende reduktion af spildevand, herunder reduceret belastning af rensningsanlæg. Det nye innovative anlægsdesign sikrer opsamling og recirkulation af store dele af vandforbruget ved slutskyllet i CIP-rengøring i en fødevareproduktion, og vil blive testet hos Arla Foods. Det opsamlede vand forventes at have en højere kvalitet end restvand fra traditionelle CIP-anlæg og derfor kan det bruges umiddelbart efter i forskyllet i den næste CIP-rengøring.

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi