Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Nyhed

Store vandforbrugende fødevarevirksomheder stiller udfordringer, som løses af SMV’er og videninstitutioner

06-01-2023

Store vandforbrugende fødevarevirksomheder stiller udfordringer, som løses af SMV’er og videninstitutioner

Food & BioCluster og Water Valley Denmark har igangsat 3 nye projekter, som skal nedbringe fødevarevirksomheders forbrug af vand  

Der arbejdes med at fremme den grønne omstilling via øget samarbejde mellem vandteknologiske virksomheder, vandsektoren og de store vandforbrugende virksomheder i fødevare og bioressourcesektoren. Målet er at udvikle nye bæredygtige løsninger inden for reduktion af vandforbrug, recirkulering og ressourceopsamling.

Vandkortlægning og effektiv ressourceudnyttelse af vandstrømme

Vandige spildstrømme i industrien indeholder ofte uudnyttede ressourcer i form af fx kemikalier, organisk materiale eller energi. Derudover udgør vandet i sig selv en ressource.

Hos KMC i Brande skal Vandrensning.dk, BIO-AQUA og Teknologisk Institut værdikortlægge vandige spildstrømme, for herigennem at kunne identificere og kvalificere de potentielt bedst egnede strømme til ressourcegenvinding og/eller vandrecirkulering.

Herefter vurderes potentialet ud fra overordnede business cases, hvor den mest kvalificerede vandige strøm vil blive testet som proof of concept i pilotskala med SMV’ernes teknologier. Resultaterne fra pilotskalaforsøget vil danne rammerne for en endelig business case, der vil kunne indgå som beslutningsgrundlag for en potentiel fremtidig implementering af teknologiløsningen i fuldskala.

WaterAI: Tidlig detektion af vandspild via clamp-on sensorer og AI

WaterAI projektet vil udvikle og afprøve en nyskabende metode til at undgå vandspild i fødevareproduktion og samtidig dokumentere bæredygtigheden af fødevareproduktionen.

Projektet tager udgangspunkt i et konkret problem hos Flensted Food Group, en vandforbrugende fødevarevirksomhed, der jævnligt oplever udfordringer i produktionen, som medfører et væsentligt vandspild.

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en metode, hvor ReMonis eksisterende teknologiplatform anvendes til at måle flow af vand og pumpedrift via ikke-destruktive clamp-on sensorer. Målingerne vil via AI blive anvendt til automatisk at identificere afvigelser i driften, og derigennem rejse alarmer som sikrer at vandspild hurtigt identificeres og udbedres, i modsætning til i dag, hvor hvert spild kan tage flere dage.

Projektet vil endeligt lave prototyper på hvordan resultaterne fra modellerne bedst integreres i driften hos Flensted, så løsningen giver værdi i praksis og kan udbredes til andre virksomheder.

Vand Smart

Fødevareproduktion, og herunder vanding af marker, er af meget stor betydning for verdens samlede vandbrug. Særligt i Sydeuropa anvendes der meget store mængder vand til vanding, og behovet er stigende grundet klimaforandringer.

Også i Danmark kan der i et tørt år som 2018 anvendes store mængder vand, hvor landbruget i Jylland eksempelvis var ansvarlig for mere end halvdelen af den samlede vandindvinding. Der er derfor stort behov for at vande optimalt, herunder også med hensyntagen til den tilgængelige vandressource.

I dette projekt tilsigter WaterWebTools, Fasterholt og Aarhus Universitet for i samarbejde med KMC at arbejde imod en digital løsning, som kan være grundlag for optimering af vanding, ved at give indsigt i den tilgængelige vandressource i nær fremtid samt afgrødens behov.

Projektet vil bidrage med et roadmap samt arbejde mod en digital prototype til optimering af vanding i fødevareklyngen, ved at kombinere afgrødemodeller med sensordata og vejrprognoser. 

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi