Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Nyhed

Udvikling og tiltrækning af fremtidens vandspecialister

06-01-2023

UDVIKLING OG TILTRÆKNING AF FREMTIDENS VANDSPECIALISTER

Danmark er på mange områder verdensførende på vandområdet og de mange grønne løsninger og erfaringer inden for bl.a. drikkevand og spildevand er efterspurgt på de globale markeder i hele verden.

Eksportpotentialet for danske virksomheder er derfor enormt, hvilket giver vandbranchen mange gode kort på hånden til at fortsætte udviklingen af et af verdens mest effektive og bæredygtige vandsektorer, som dog i stigende grad efterspørger specialiseret arbejdskraft til både dagens og fremtidens opgaver.

Behovet for digitalisering kræver nye kompetencer

Vandbranchen står ligesom mange andre overfor store udfordringer som klimaforandringer og energikrise. Ligeledes er behovet for at øge digitaliseringen af hele vandsektoren med til at øge mængde af karv til de kompetencer, som forsyninger og leverandører på vandområdet har brug for i fremtiden.

Flere tiltag er igangsat 

Det stigende behov for videreuddannelse, kompetenceløft og tiltrækning af talenter i vandbranchen bliver mødt af en række tiltag i Erhvervsfyrtårn for vandteknologi, hvor et af de strategiske indsatsområder netop er fokuseret omkring udviklingen af kvalificeret arbejdskraft og danner grundlag for en spændende udvikling på området.

Der arbejdes eksempelvis med et What If Lab for studerende, udvikling af nye uddannelser for at sikre kvalificeret arbejdskraft til vandsektoren og et særligt blik på at øge tiltrækningen af medarbejdere samt investorer fra både ind- og udland til den midtjyske region. 

Tiltræk og fasthold kompetente medarbejdere

Du kan høre mere om projekterne når den store branding og bosætningskonference den 1. februar sætter fokus på bosætning, branding og fremtidens arbejdskraft samt potentialerne og udfordringerne for virksomheder, kommuner og andre organisationer i Østjylland.

Business Region Aarhus og HEADSTART står bag konferencen, som afvikles på Hotel Gl. Skovridergaard i Silkeborg, og her vil du gennem oplæg og case-studier bl.a. få mulighed for at opnå dybere indsigt i hvordan du kan blive endnu bedre til at udvikle, tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.

Konference - Østjysk Branding og Bosætning

Dato: 1. februar 2023

kl: 08:30 – 16:00

Lokation: Hotel Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi