Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Nyhed

Vandteknologiske startups får adgang til erfaring og mentorer kommer på forkant med ny teknologi

04-04-2023

Vandteknologiske startups får adgang til erfaring og mentorer kommer på forkant med ny teknologi

Det nyetablerede Water Valley Denmark Mentorkorps giver værdi for både mentor og mentee.

I Fyrtårnsprojektet omkring Iværksætteri har Water Valley Denmark samlet en række erfarne erhvervsfolk med forskellige baggrunde og kompetencer indenfor vandbranchen i et mentorkorps. Gennem mentorkorpset kan startups med forskelligartede udfordringer få indsigter/viden og sparring fra dem der kender branchen bedst.

Siden november 2022 er der blevet lavet 14 mentorsamarbejder, alle med udgangspunkt i det modenhedsniveau som mentee´s befinder sig på og den aktuelle faglige udfordring. Mentorsamarbejderne indeholder tre sessioner, sessioner der er blevet brugt til at etablere et godt samarbejde og derefter få mentee klædt på til at rykke sin forretning til nyt niveau.

Hvordan skabes det gode mentorsamarbejde?

Det kræver tillid og ærlighed fra begge sider at skabe det fortrolige rum, der skal til for at mentorsamarbejdet bliver en succes. Ved onboarding i mentorkorpset får mentoren en introduktion til hvordan det gode mentorsamarbejde kan etableres bl.a. ved at lytte med et åbent sind, og være respektfuld omkring hinandens forskelle. Ligeledes laves der en gensidig forventningsafstemning mellem partnerne inden opstart. Fx. kan man ikke forvente at mentor har alle svarene, og skal i stedet forvente gode spørgsmål der leder til refleksion og videreforarbejdning hos mentee.

Fire trin til den gode mentorsamtale

At sikre at samtalerne mellem mentor og menteen bliver dynamiske og dybdegående, kræver mere end blot at starte Teamskaldet. Derfor stilles en fire-trins samtalemodel til rådighed, der støtter partnerne i at forklare og forstå forretningen, udfordringerne og mulighederne. I trin 1 er der fokus på at opbygge en relation og derfor opfordrer vi partnerne til at drøfte fælles interesser og at begge samtidig accepterer hinandens styrker og svagheder.

I trin 2 er fokus at få skabt teknisk klarhed omkring produktet eller problemet. I trin 3 analyseres muligheder og barrierer for at opnå succes. Hvilke ressourcer er der til rådighed og hvem kan hjælpe i processen?

I trin 4 er fokus strategi, hvor der skabes perspektiv og fremdrift. Et godt redskab her er den klassiske SWOT-analyse hvor startups styrker og svagheder, muligheder, udfordringer synliggøres, således at der nemmere kan tages beslutninger om langsigtede mål og værdier.

Ved brugen af de fire trin skabes et godt fundamentet for gensidigt værdiskabende mentorsamtaler.

WIIFM – What’s in it for the mentor?

Mentorerne deltager frivilligt og bruger tid og ressourcer på at være mentor. I klippet ovenfor uddyber mentor Janni Thuesgaard Pedersen fra Aarhus Vand hvad hun får ud af at være en del af Water Valley Denmarks mentorkrops.

"At være mentor er en unik mulighed for at dele viden med engagerede mennesker. Når vi deler viden i en tillidsfuld atmosfære, sker der gode ting"
Niels Møller Jensen
Direktør, Herning Vand
Læs mere om mentorkorpset og de forskellige mentorer

Ræk ud til Anna Listh anl@wvdk.com, hvis du er interesseret i at høre nærmere. 

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi