Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Nyhed

Vigtig milepæl nået i projekt der undersøger det stigende terrænnære grundvand

10-03-2023

VIGTIG MILEPÆL NÅET I PROJEKT DER UNDERSØGER DET STIGENDE TERRÆNNÆRE GRUNDVAND  

For at opnå en forståelse for grundvandets opførsel i to områder i Vestjylland, har VIA University College, Klimatorium, Lemvig Vand og virksomheden WatsonC sat sig som mål at overvåge den lokale, terrænnære grundvandsstand. Her skal kontinuerte målinger over en lang periode give et indblik i lokale grundvandsstrømninger, sæsonvariationer og indflydelse fra nedbør. Et mål, der har krævet noget mere højskaftede gummistøvler en planlagt.

 

82 loggere, 2 sæt waders og en trækvogn

Hen over vinteren 2022/2023 påbegyndtes etableringen af de grundvandsloggere, der skulle sende information om det lokale grundvand videre til Forskningscenteret for Byggeri, Energi Vand og Klima på VIA i Horsens. Dette skulle vise sig at tage markant længere tid end planlagt. For vinteren 2022/2023 var samtidig den niendevådeste vinter siden 1874 med næsten dobbelt så meget nedbør i januar måned, som normalt. Af de i alt 82 grundvandsloggere skulle 42 opsættes i boringer på et markareal lidt vest for Bøvlingbjerg. Markarealet er udvalgt grundet problemer med terrænnært grundvand og efter de massive mængder nedbør hen over vinteren blev opsætningen midlertidigt afbrudt, grundet ufremkommelige forhold på marken. I februar trak et par af VIAs medarbejdere dog i waders og med en trækvogn flydende på vandoverfladen blev den sidste grundvandslogger installeret og markerede derved én af de store milepæle i projektet.

Målrettet klimatilpasning og udnyttelse af terrænnært grundvand

De mange loggere står nu og indsamler data, som vil blive anvendt til at udvikle algoritmer, der kan forudsige, hvornår og hvor de overvågede områder vil opleve problemer med terrænnært grundvand. Denne viden vil være til gavn for en mere målrettet klimatilpasning og samtidig give et indblik i, hvor meget vand der kan udvindes til industriel brug fra det terrænnære grundvand.

Læs mere om projektet 
Se billeder fra arbejdet i felten (LinkedIn)

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi