Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Nyhed

Water Data Space projektet er en driver i forbindelse med at fremme digitalisering i vandbranchen

13-02-2023

Water Data Space projektet er en driver i forbindelse med at fremme digitalisering i vandbranchen

Der er stort potentiale i at fremme datedeling og øget samarbejde mellem forskellige aktører i vandsektoren. Projektet Water Data Space under Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi undersøger hvordan datadeling i praksis kan give værdi. Det sker gennem konkret arbejde med use cases, der er identificeret og udarbejdet sammen med forsyninger, virksomheder, myndigheder, forskning og uddannelsesinstitutioner

Proof of concept udarbejdet i samarbejde med to forsyninger

Alle forsyninger skal årligt indrapportere data til Forsyningssekretariatet og DANVAs benchmark. Denne opgave løses oftest i dag mere eller mindre manuelt via regneark og lignende, og er dermed ressourcekrævende for forsyningen, samtidig med at risikoen for fejlt er med til at sætte spørgsmålstegn ved de indsamlede datas validitet.

Den første use case i projektet har arbejdet med denne udfordring og er udarbejdet i samarbejde med Herning Vand, Mariager Fjord Vand og KLAR Forsyning, som har stillet data og proces gennemgang til rådighed, samt med involvering af Forsyningssekretariatet.

På baggrund af disse input har Systematic udarbejdet proof of concept (PoC) og et prototypekoncept. Her går løsningskonceptet på en applikation, der er i stand til at samle de ønskede data fra forsyningsselskabernes databaser og systemer, aggregere dem korrekt og præsentere dem ved forhåndsvisning, før der gives mulighed for at sende dataene til de relevante myndigheder, fx Forsyningssekretariatet.

PoC’en eksemplificerer den potentielle værdiskabelse i at realisere løsningskonceptet ved at lave en standardiseret og mere automatisk måde at dele data på. PoC’en fokuserer på rørregistreringsdata og er baseret på en eksisterende løsning i en forsyning.

 

Forsyning estimerer at der årligt kan spares 2 måneders arbejde

Benny Nielsen fra Herning Vand er meget begejstret for potentialet i løsningen. Hos Herning Vand bruger en medarbejder ca. 2 måneder om året på at indsamle og bearbejde data og derefter indrapportere.

Også for de involverede medarbejdere hos forsyningerne er der motivation og begejstring for løsningen. Både i at kunne spare tid på opgaven, men også i at få bedre indblik i eventuelle dataproblemer og dermed større mulighed for at imødegå dem. Dermed også et element i datavask/kvalitetssikring af data

Fra Forsyningssekretariatets side vil der også være store gevinster at hente, da den standardiserede indrapportering sikrer højere datakvalitet og datavaliditet. Ligesom benchmarking på tværs af branchen vil kunne udføres på et valideret grundlag.

Langsigtede potentialer for forsyningssektoren

Der er således potentialer for branchen i at arbejde videre med business casen om at implementere proof of concept og dermed få løsningen ud og virke til gavn for alle parter.

Potentialerne omfatter:

  • Forsyninger vil opleve en væsentlig reducering i brug af timer og ressourcer på at reducere den manuelle indrapportering
  • Gennem datadeling på tværs af forsyninger, kan løsningen potentielt danne basis for benchmarking på tværs af forsyninger
  • Visualisering af ledningsregistreringer, gør det enkelt at se forskelle og kvalitetssikre data
  • Fokus på uregelmæssigheder eller lignende databehandling kan få løsningen til at give endnu mere værdi for forsyningsselskaber
  • Ved åben datadeling kunne andre interessenter skabe nye løsninger baseret på det aggregerede data

Water Data Space næste step

Der arbejdes pt. med endnu 2 use cases – én omkring vandbalance og én ind omkring PFAS. Vi ser frem til at dele de samlede læringer i sommeren 2023.

Læs mere om projektet Water Data Space eller kontakt Ulla Sparre.

Kontakt

Ulla Sparre
CEO, Water Valley Denmark
usp@watervalleydenmark.com
2222 9948

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi