Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Nyheder

Water Data Space projektet er en driver i forbindelse med at fremme digitalisering i vandbranchen

To måneders arbejde sparet ved automatisering af rapportering. Water Data Space projektet er en driver i forhold til at fremme digitalisering i vandbranchen og hermed sikre både mere kvalitet ...

Stor interesse for at lave innovationssamarbejde indenfor reduktion, recirkulering og ressourceopsamling af vand

Food and Bio Cluster og Water Valley Denmark oplever stor interesse, hos store vandforbrugende virksomheder i fødevare og bioressourcesektoren samt mindre vandteknologi virksomheder.

What if Lab: Studerende og innovative virksomheder arbejder sammen om at løse udfordringer i vandbranchen

Hvordan får man flere unge studerende til at interessere sig for vand og vandproblematikker? Det gør man selvfølgelig ved at give dem en udfordring.

Forskningsprojekt skal gøre det letttere at forudsige oversvømmelser i byer og på marker

Klimatorium, VIA University College, Lemvig Vand og virksomheden WatsonC er gået sammen i et nyt projekt under Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi – for at skabe et bedre datagrundlag om terrænnært ...

Store vandforbrugende fødevarevirksomheder stiller udfordringer, som løses af SMV’er og videninstitutioner

Der arbejdes med at fremme den grønne omstilling via øget samarbejde mellem vandteknologiske virksomheder, vandsektoren og de store vandforbrugende virksomheder i fødevare og bioressourcesektoren.

Udvikling og tiltrækning af fremtidens vandspecialister

Det stigende behov for videreuddannelse, kompetenceløft og tiltrækning af talenter i vandbranchen bliver mødt af en række tiltag i Erhvervsfyrtårn for vandteknologi.

Samlet for første gang

Samlet for første gang; Projektejere- og ledere fra de i alt 28 projekter i erhvervsfyrtårn for vandteknologi samlet til projektdag i Silkeborg

Ny fase for Erhvervsfyrtårnet

Ny pulje offentliggøres i starten af december med ansøgningsfrist primo marts 2023. Etableringen af de 8 danske erhvervsfyrtårne er baseret på en langsigtet strategi om at understøtte danske...

Aarhus Universitet har igangsat tre nye højaktuelle forskningsprojekter med fokus på rensning af spildevand.

Tre nye forskningsprojekter med fokus på rensning af spildevand.

Hvordan kan vandteknologiske løsninger hjælpe klimaudfordringerne?

Klimaforsker Sebastian Mernild fortæller om, hvilken betydning vand har på klimaforandringerne og hvordan et fyrtårn inden for vand kan hjælpe med at komme problemerne vi står overfor til livs.

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi