Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Et visionært Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi

Danmark skal vise vejen til den grønne omstilling

I Region Midtjylland samler erhvervsfyrtårnet for vandteknologi den danske vandsektor og danner stærke innovative partnerskaber mellem bl.a. forsyningsselskaber, erhvervsliv, videninstitutioner, offentlige aktører og innovative små og mellemstore danske virksomheder. Erhvervsfyrtårnet favner den samlede danske vandsektor og skal, via en lang række udviklingsprojekter, bidrage til en CO2-og klimaneutral vandsektor i 2030.

Mød aktørerne bag fyrtårnet

Ambitioner og mål

Skabe et internationalt knudepunkt for innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger

Udvikle verdens mest bæredygtige, klimarobuste og digitale vandforsyning

Fordoble eksporten af vandteknologi fra 20 til 40 milliarder DKK i 2030 og skabe nye danske arbejdspladser

Bidrage til en CO2- og klimaneutral vandsektor i 2030.

Øge antallet af start-ups og SMV’er indenfor vandteknologi i Danmark.

Opbygge et verdensførende højt fagligt forsknings- og vidensmiljø indenfor vandteknologi.

Opbygge et verdensførende vidensgrundlag for livslang læring indenfor vandteknologi.

Projektejerne

De 6 projektejere driver projekterne i fyrtårnsprogrammet i tæt partnerskab med relevante virksomheder, vidensinstitutioner, forsyningsselskaber, kommuner og aktører på tværs af den danske vandsektor.

”Der er nogle enormt spændende udviklingspotentialer i erhvervsfyrtårnet for
vandteknologi og visionen for projektet peger jo 10-15 år ud i fremtiden. Derfor skal
vi i fællesskab involvere både offentlige og private finansieringskilder, for at sikre
innovationskraften i fyrtårnsprogrammet på både den korte og den lange bane!”

– Tom Heron, Regionsdirektør i NIRAS og næstformand for Erhvervsfyrtårnets styrekomite

28 innovative projekter

Visionen er, at projekterne på kort og lang sigt bidrager til at den danske vandsektor leverer verdensførende, innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger og derved fremmer den grønne omstilling lokalt og globalt.

Lancering

Den 9. Juni 2022 blev erhvervsfyrtårn for vandteknologi lanceret til åbningen af Water Valley Denmark sammen med bestyrelse, partnere og en lang række af vandsektorens aktører.

”På den korte bane arbejder vi for at skabe førende test- og demonstrationsanlæg
i storskala. Det sker for at sikre en langsigtet talentudvikling og skabe rammerne
for mange flere startups og mere forretningsudvikling i virksomhederne inden for
vandområdet”

– Ulrik Gernov, COO i Grundfos og formand for Erhvervsfyrtårnets styrekomite

Governance

Strategisk Forum
– Sikrer den strategiske retning og forankring for Erhvervsfyrtårnet:

 • Ulrik Gernow / COO / Grundfos (Formand)
 • Tom Heron / Direktør / NIRAS (Næstformand)
 • Kaj Stjernholm / CEO / Stjernholm
 • Jacob Bundsgaard / Borgmester / Aarhus Kommune
 • Mads Warming / Global Head – Water & Wastewater/ Danfoss
 • Erik Flyvholm / Borgmester / Lemvig Kommune
 • Niels Aage Kjær / CEO / AVK
 • Carl Emil Larsen / CEO / DANVA
 • Niels Møller Jensen / Direktør / Herning Vand
 • Anders Kühnau / Formand / Region Midtjylland
 • Ib Enevoldsen / Adm. Direktør / Rambøll
 • Brian Bech Nielsen / Rektor / Aarhus Universitet
 • Torben Funder-Kristensen / Bestyrelsesformand / CLEAN
 • Harald Mikkelsen / Rektor/ VIA University College
 • Jørgen Nørby / Bestyrelsesformand / Klimatorium
 • Søren Holst / Direktør / Geopartner Inspections
 • Ib Lauritsen / Bestyrelsesformand / Erhvervshus Midtjylland
 • Anders Søndergaard Larsen / Bestyrelsesformand / Water Valley Denmark
 • Povl Friis / Senior Vice President – Supply Chain / Arla Foods Ingredients

Styregruppen
– Sikrer fremdrift og målopfyldelse i Erhvervsfyrtårnet:

 • Kim Fredenslund / Adm. Direktør / CLEAN (Formand)
 • Ulla Sparre / CEO / Water Valley Denmark
 • Lars Holmegaard / Direktør / Klimatorium
 • Lise Uhre Pless / Forvaltningschef / Aarhus Kommune
 • Lars Ditlev Mørck Andersen / Institutleder / Aarhus Universitet
 • Theis Raaschou Andersen / Forskningschef / VIA University College
 • Søren Søndergaard / Kommunaldirektør / Lemvig Kommune
 • Rolf Johnsen / Kontorchef / Region Midtjylland
 • Erik Krarup / Direktør / Erhvervshus Midtjylland

Partnerskabsaftale med regeringen

Erhvervsfyrtårn for vandteknologi har indgået en partnerskabsaftale med regeringen, som skal bidrage til at fastholde Danmarks førende position inden for vandområdet og understøtte flere arbejdspladser i hele Danmark.

Partnerskabet for det midtjyske erhvervsfyrtårn består foruden regeringen af et konsortium, Erhvervshus Midtjylland samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Med partnerskabsaftalen forpligter parterne sig til at udvikle erhvervsfyrtårnet gennem en række forskellige initiativer

Bevilling

I 2022 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udmøntet 595 mio. kr. til otte stærke konsortier, der skal udvikle fremtidens lokale erhvervsfyrtårne. Knap 76 mio. gik til Erhvervsfyrtårn for vandteknologi, som dermed har et samlet budget på mere end 92 millioner kr. inklusiv egenfinansieringen.

De særlige REACT-EU-midler er målrettet en grøn og digital genstart efter COVID-19-pandemien.

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi