Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Brøndborer

Brøndboreruddannelsen er en certifikatuddannelse på AMU-niveau, der alene udbydes af VIA University College for Byggeriets Uddannelser. Uddannelsen er forankret hos Miljøstyrelsen, der har det formelle faglige tilsyn og ansvar for udstedelse af de brøndborerbeviser, der er en forudsætning for at kunne udføre og sløjfe boringer på land i Danmark.

Brøndborerbeviset kan erhverves efter gennemførelse og beståelse af kurserne på Brøndboreruddannelsen. Der er stigende aktivitet på uddannelsen, som lige nu udbyder flere forløb af uddannelsen om året for at imødekomme behovet i branchen.

På trods af både politisk bevågenhed og stor interesse fra branchen, er der dog udfordringer forbundet med at sikre den nødvendige og opdaterede litteratur. Det er for nuværende et håndholdt arbejde, der varetages af uddannelsens koordinator.

Dette projekt handler derfor om at tilvejebringe nyeste faglige viden på området, opdatere eksisterende undervisningsmateriale samt at formidle det i et sprog og en form, der matcher uddannelsens nuværende målgruppe, hvor en stor del har læse og skrivevanskeligheder.

  • Opstart på udarbejdelse af en samlet grundbog for Brøndboreruddannelsen med nyeste viden, forfattet af fagpersoner indenfor de enkelte fagområder
  • Redigering og sparring på bogens læsevenlighed af en konsulent med erfaring inden for læsevanskeligheder 
  • Udarbejdelse af videoer, der formidler uddannelsens pensum, som et alternativ til skriftsproget
Brøndborerprojektet

Partnere

Kontakt

Henrik Bjørn
Uddannelseskoordinator for brøndboreruddannelsen, VIA University College
hbj@via.dk
8755 4274

Projektperiode

Start: 23. november 2021
Slut: 31. august 2023

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi