Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Ren drikkevandsressource

I udvalgte pilotområder testes nye metoder og teknologier i en living lab tankegang. Pilotområder med iboende udfordringer, der både omhandler kvalitative og kvantitative udfordringer, med vand.

 Metoderne der er i fokus er bl.a; geofysiske metoder til opløsning af de hydrologiske ressourcer og geologien i området; software til håndtering og fortolkning af data; oprensningsteknologier til sikring af en ren ressource; sensorteknologi til real-time forståelse af kvantitative og kvalitative målinger; data management til en bedre udnyttelse af data i beslutningsmæssige sammenhæng; udvikling af finansieringsmodeller til ændret arealanvendelse; naturbaserede løsninger til sikring af det rene vand.

  • Samling af konsortiet og fordeling af roller
  • Kortlægning af teknologier, der skal demonstreres og testes og eksisterende case-områder i Region Midtjylland lokaliseres
  • Konceptbeskrivelse for et living-lab
  • Gennemførsel af målinger og opsætning af numeriske modeller fokuseret imod natur, grundvand og oprensning
  • Gennemførsel af økonomiske beregninger for anvendelse af liv-lab teknologier
  • Udvikling af præsentationsmateriale for liv-lab ́et

Partnere

Kontakt

Isa Schipperheijn
Projektleder, Klimatorium
isa@klimatorium.dk
6162 8325

Projektperiode

Start: 23. november 2021
Slut: 31. august 2023

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi