Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Plastgenanvendelse i den danske vandsektor

Projektets formål er at binde CO2 ved at genanvende udtjente fiskenet til produkter i hele forsyningskæden. Projektet skal undersøge og identificere markedsmuligheder for hvilke produkter, der kan laves af genanvendt plast i stedet for ‘virgin plastic’. Det kan f.eks. være produkter som rør, brønddæksler, plastobjekter på pumpestationer osv.

Med afsæt i et gennemført VUDP-projekt, ”Genbrugsplast i fremtidens forsyningsledninger”, vil projektet afdække muligheder og behov for implementering af plastgranulat fra fiskenet i plastprodukter hos forsyninger og SMV’ers projektportefølje.

Yderligere skal der udføres pilotprojekter på specifikke produkter for at vise potentialer til branchen. Dette skal samtidig udfordre lovgivningens begrænsninger og de stillede krav til plastprodukter i forsyninger. 

  • Markedsundersøgelse af vandbranchens plastprodukter og tilhørende krav.

  • Markedsundersøgelser af potentialer for at genanvende plastik fra fiskenet til nye produkter.

  • Kortlægning af producenter og SMV’ers potentiale for at efterleve det stigende krav om grønomstilling, hvis de benytter plastik fra fiskenet i deres produktion. Det har betydning for fremtidig lovgivning for virksomheder og deres CO2/Klimapåvirkning.

  • Pilotprojekter der udvikler plastprodukter til forsyningskæden fra genanvendte fiskenet, for at vise potentialet i plastik til vandbranchen.

  • Der skabes mulighed for et opfølgningsprojekt med fokus på potentialet for opskalering.

  • Formidling af projektet på relevante platforme.

Der er løbende muligheder for at virksomheder kan indgå i projektaktiviteter og bidrage til projektudviklingen – kontakt projektlederen og se mere på Klimatorium.dk

Partnere

Kontakt

Mette Vest Vilsbøl
Projektleder, Klimatorium
mevi@klimatorium.dk
6137 2660

Projektperiode

Start: 23. november 2021
Slut: 31. august 2023

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi