Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Reduktion, recirkulering og ressourceopsamling fødevarer

Projektet vil fremme den grønne omstilling via øget samarbejde mellem vandteknologiske virksomheder, vandsektoren og de store vandforbrugende virksomheder i fødevare og bioressourcesektoren mhp. udvikling af nye bæredygtige løsninger inden for reduktion afvandforbrug, recirkulering og ressourceopsamling.

Der afsættes en pulje til mindre, konkrete test-og feasibility-projekter, hvor vandforbrugende større virksomheder stiller udfordringer, som løses i samarbejde mellem vandteknologiske SMV’er og vidensinstitutioner.

I dette projekt søger vi konkrete løsninger til fødevareindustrien
indenfor reduktion, recirkulering eller ressourceopsamling af vand.  Hvert innovationssamarbejde skal adressere en eller flere faglige udfordringer og løsningsforslag inden indenfor disse 3 områder:

Reduktion af vandforbrug: Det kan fx være ved hjælp af øget monitorering gennem implementering af intelligente digitale kontrol- og sensorløsninger, der kan optimere kerneprocesserne og sikre dokumentation af bæredygtighed.

Recirkulering: Det kan være vand, fra forarbejdning, der kan genbruges til andre formål eller etablering og optimering af lukkede systemer til opdræt af fisk eller planteproduktion mv.

Ressourceopsamling: Det kan fx være udnyttelse af restprodukter/sidestrømme fra spilde- og procesvand til ingredienser, foder eller energi

 

Nyhed

Store vandforbrugende fødevarevirksomheder stiller udfordringer, som løses af SMV’er og videninstitutioner

Partnere

Kontakt

Knud Hjortlund Hansen
Projektleder, Food & Bio Cluster
khh@foodbiocluster.dk
2336 4712

Projektperiode

Start: 23. november 2021
Slut: 31. august 2023

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi