Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Dynamisk offentlig GIS-platform (fase 1)

Der eksisterer mange data hos forsyninger, myndigheder, rådgivere mv, som i langt højere grad vil kunne bidrage i samfundets tjeneste og forretningsmodel for SMV’er, hvis data er offentlig tilgængeligt.

 Projektets formål er derfor at samle data og vedligeholde det i en dynamisk GIS platform. Der designes en platform, defineres grænseflade til eksisterende GIS platforme hos fx GEUS og vælges en relevant ansvarlig for den nye GIS platform, ligesom der skal designes en forretningsmodel der sikrer fremtidig drift og videre udvikling af platformen.

  • Kortlægning af relevante vanddata, herunder dataejere, format mv. Og Oplistning og vurdering af mulige GIS platforme ift at være dynamisk platform for offentligt tilgængelige data
  • Planlægning af dataindsamling, -bearbejdning og lagring. Drøftelser/aftaler om grænseflader til fx GEUS
  • Udarbejdelse af kravspecifikation til GIS platform og udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder bearbejdning af data til den fælles struktur
  • Gennemførelse af workshops mv til afklaring af ønsker og behov for datatyper og formater mv
  • Begyndelse til opbygning af GIS platform og skabelse af brugernetværk. Etablering af netværksdrift mv
  • Udvikling og konceptbeskrivelse af efterfølgende arbejde i fase 2.
 
Der er løbende muligheder for at virksomheder kan indgå i projektaktiviteter og bidrage til projektudviklingen – kontakt projektlederen og se mere på Klimatorium.dk

Partnere

KONTAKT

Johnny Kirk Andersen
Projektleder, Klimatorium
jka@lvs-as.dk
2125 3447

Projektperiode

Start: 23. november 2021
Slut: 31. august 2023

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi