Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Den grønne vandarbejder

Der er i høj grad behov for opkvalificering på alle niveauer, hvis vi skal udvikle, anvende og vise bæredygtige vandteknologiske løsninger.

 Det gælder både for vandvirksomheder – fra fagmedarbejdere til ledelse og bestyrelse, i hele organisationen hos forsyningerne bl.a. for at henlede opmærksomheden på potentialerne i at rekruttere højere uddannede herunder akademikere, og ikke mindst også hos myndigheder, fra menig medarbejder over ledelse til politisk niveau og hos rådgivere.

Målgruppen er primært anlægsfolk og kloakmestre samt driftspersonale i kommuner og forsyninger, der har en faglig relevant uddannelse, men ikke har de fornødne kompetencer til at løse nuværende og fremtidens vandrelaterede klimaudfordringer.

Der er tendens til at vælge hyldevarer/-løsninger fremfor at vælge mere bæredygtige, langtidsholdbare og måske ovenikøbet naturbaserede løsninger. Erfaringerne fra Regnvandskonsulentuddannelsen, som er gennemført i samarbejde med Teknologisk Institut, er, at der er behov for noget tilsvarende med fokus på udfordringer i det åbne land. Sidst er der behov for at udvikle et digitalt feltværktøj med tilhørende E-tutorial og info materiale om vandhåndtering i det åbne land.

Værktøjet kan på screenings-niveau dimensionere klimatilpasningsanlæg i ft. magasinering, transport og nedsivning af vand. Det vil være af stor betydning for dialogen mellem den grønne vandarbejder og brugeren, når der skal vælges løsning. Konceptet kan udbredes til hele landet efter afslutning af den aktuelle indsats, som alene gennemføres i Region Midtjylland.

  • Udvikling af digitalt feltværktøj, E-tutorial og infomateriale om vandhåndtering i det åbne land.

  • Møderunde hos relevante virksomheder for at afdække status, ønsker og behov for opkvalificering.

  • Kompetenceudviklings kursus af medarbejdere i vandhåndtering i det åbne land.

  • Aktiviteter til styrkelse af ledelseskompetencer indenfor klimatilpasningsmarkedet.

Partnere

Kontakt

Isa Schipperheijn 
Projektleder, Klimatorium
isa@klimatorium.dk
6162 8325

Projektperiode

Start: 23. november 2021
Slut: 31. august 2023

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi