Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Terrænnært grundvand

En stigende grundvandsstand truer bebyggelse flere steder i Danmark og internationalt. Nye power-to-x løsninger og store industrier kan have store vandforbrug, som ikke nødvendigvis kræver drikkevandskvalitet.

Dette projekt vil tilføje en 3. vandtype så der i tillæg til drikkevand og spildevand findes ”produktionsvand”. På baggrund af eksisterende data, mange nye sensorer til måling af grundvandsstand, uvedkommende vand i kloakkerne og geofysisk kortlægning af geologien, vil projektet undersøge sammenhænge imellem grundvandsstand og forskellige bestemmende parametre.

Målet er vejledning i kortlægningsbehov og scenarievisning på baggrund af machine learning, som skal øge forståelsen af forskellige løsningers betydning for det terrænnære grundvand og dets kvalitet. Samt afgøre hvornår der er behov for en 3. streng til dræning.

 

Projektets faser


Pl
anlægning og instrumentering:
Workshop hvor interesseområder udvælges dels i Lemvig dels et andet sted i Midtjylland, eksempelvis hvor data findes fra en tid inden byudvikling, anlæg af LAR-løsninger, forsinkelsesbassiner eller opdatering af rørledninger mv. Placeringer vælges desuden i forhold til at dække forskellige terrænnære lithologier, topografiske forhold, overfladetyper, ligesom graden af impermeable belægninger tages i betragtning. Vandstandsmålere installeres, geologien kortlægges med geofysik og der lægges en plan for sensorudvikling/installation til overvågning af vandkvalitet.

Analyse af data:
Korrelationsanalyser imellem forskellige parametre og grundvandsstanden samt vandkvaliteten. Bestemmende parametre inkluderes i machine learning algoritme, som anvendes til at undersøge hvor langt fra en sensorposition en anden position kan prædikteres i forskellige tilfælde. Dermed hvor tæt instrumentering der er nødvendig. Desuden beskrives effekterne af forskellige valg til klimatilpasning og anvendelse af problemvand til produktion.

Innovationsworkshop:
På baggrund af parameteranalyse og resultater diskuteres behov for nye sensortyper, metoder til lokal vandbehandling samt muligheder for nye services. 1-2 forslag udvælges og testes. Desuden diskuteres kortlægningsbehov og niveauer.

Vejledning udarbejdes og resultater formidles bredt:
Vejledningen indeholder både anbefalinger i forhold til kortlægning og monitering af terrænnært grundvand valg af klimatilpasningsløsninger for forskellige tilfælde samt mulighed for klassificering og udnyttelse af produktionsvand.

Partnere

Kontakt

Ronja Cedergreen Forchhammer
Adjunkt, VIA University College
rocf@via.dk
8755 4203

Projektperiode

Start: 23. november 2021
Slut: 31. august 2023

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi