Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Høfde 42

Høfde 42 er gammelt deponi for kemifabrikken Cheminova, én af de såkaldte generationsforureninger, beliggende på Harboøre Tange ud til Vesterhavet. Projektet identificerer relevante renseteknologier, der bruges til oprensningen af Høfde 42, men som også kan udnyttes til andre rensninger fxpå renseanlæg. 

Når renseteknologier er identificeret og testet ved rensningen af Høfde 42, vil disse teknologier kunne bruges på eksempelvis centrale renseanlæg eller industrielle kommunalejede renseanlæg. 

Projektet søger at danne partnerskaber med relevante forsyninger og andre aktører.

  • Kortlægning af teknologier
  • Identificering af forsyninger med behov for denne teknologi
  • Identifikation af relevante leverandører herunder kortlægning af SMV segmentet
  • Formidling af projektet

 

Der er løbende muligheder for at virksomheder kan indgå i projektaktiviteter og bidrage til projektudviklingen – kontakt projektlederen og se mere på Klimatorium.dk

Partnere

Kontakt

Laura Dybdal Kamstrup
Projektleder, Klimatorium
laura.kamstrup@klimatorium.dk
3068 1187

Projektperiode

Start: 23. november 2021
Slut: 31. august 2023

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi