Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Iværksætter økosystem

Iværksætteri er en væsentlig katalysator for nytænkning og sund konkurrence i forhold til eksisterende virksomheder, innovation, vækst og jobskabe – og har således stor betydning for en klynges strukturelle konkurrenceevne, udvikling og vækst.

I det lys er der som led i det midtjyske erhvervsfyrtårn for vandteknologi igangsat et ambitiøst projekt, der overordnet har til formål at få styrket økosystemet og rammebetingelserne for specielt de viden-og innovationsdrevne startups og scaleups inden for vandområdet.

Det er målet, at projektet vil styrke og accelerere de danske startups og scaleups vej fra idé over prototype til marked samt på sigt tiltrække internationale iværksættere, kompetencer og kapital inden for vandområdet.

Projektet indeholder følgende indsatsspor:

·       Udbygning af inkubator-miljøerne i Region Midtjylland:

o     Etablering af ny inkubator i The Spring i Aarhus – i projektperioden i form af et pilotsetup, men målet er at få skabt landets største inkubatormiljø (vandteknologi) i The Spring

o     Udbygning af inkubatormiljøet hos Klimatorium i Lemvig

·       Etablering af nyt accelerator-og markedsadgangsprogram på højt internationalt niveau og i samspil med en stærk international aktør – fx. Imagine H2O eller Plug&Play – et program, der skal supplere og følge op på Vækstiværksætterprogrammet Beyond Beta.

·       Etablering og afholdelse af et første ”European Water Tech Venture Forum” i foråret 2023 – et forum, hvor danske/europæiske startups får mulighed for at mødes med/præsentere sig for nogle af de førende ventureselskaber og corporate ventures på vandområdet.

 

Partnere i projektet er Water Valley Denmark, CLEAN, Klimatorium, INCUBA, Aarhus Universitet, VIA University College, The Link, Den Gode By, Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Kommune. Desuden vil virksomheder (startups, smv’ere og store virksomheder), vandselskaber, organisationer med flere blive involveret i projektet.

Se mere på thespring.aarhus.dk/udviklingsprojekter 

Kontakt

Peter Rasmussen
Specialkonsulent, Aarhus Kommune
pr@aarhus.dk
2332 8644

Projektperiode

Start: 23. november 2021
Slut: 31. august 2023

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi