Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

MERKUR

En ny fælles web-baseret platform – MERKUR – er netop blevet lanceret. Visionen for dette projekt er at udvide datagrundlaget yderligere, udbygge databasen og fortolke resultaterne.

Derefter skal behovet for nye produkter og ydelser 
identificeres samarbejde med virksomheder og forsyninger.

  • Udvidelse at datagrundlaget: Indsamling af yderligere vandbehandlingsdata fra en række forsyninger i Danmark med særlig fokus på at forøge repræsentation af vandværker med trykfiltre
  • Databaseudvikling: Videreudvikling af Merkur-databasen. Databasen skal skifte til en blivende platform, der åbner mulighed for kobling til andre databaser som fx DANVAs benchmarkings database eller Jupiter databasen. Desuden forberedes databasens struktur til at favne en større variation i vandbehandlingsanlæg, fx avanceret vandbehandling såsom blødgøring og kulfiltrering. Eksisterende data overføres til den nye platform.
  • Fortolkning og formidling: De mange tusinde indsamlede vandbehandlingsdata fortolkes. Der udvikles flere grafer til formidling af data. Der sikres adgang til data/grafer til hele vandbranchen. På basis af fortolkningen tilpasses listen over de vigtigste performance indikatorer og ”best practice” indenfor vandbehandling beskrives
  • Nye teknologiske løsninger: I et samarbejde mellem forsyninger, virksomheder og vidensinstitutioner identificeres nye produkter og ydelser, der er vigtige for en forsyning at opnå ”best practice”. Teknologiske løsninger, som ikke findes i dag, kan omfatte sensorer, automatiserede styring, modeller, design og drift af behandlingsanlæg, m.m. Der lægges vægt på løsninger, der løser væsentlige udfordringer for et stort antal forsyninger og som kan udvikles og sælges på markedet med danske kompetencer.

Partnere

Kontakt

Loren Mark Ramsay,
Docent, ingeniør (kemi), VIA University College
Lora@via.dk
8755 4169

Projektperiode

Start: 23. november 2021
Slut: 31. august 2023

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi