Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Sekundavand - fra problem til ressource

Projektets formål er at anvende terrænnært grundvand – også kaldt for problemvand – som ‘produktionsvand’ til store industrier, f.eks. nye power-to-x-anlæg.

Dette vil aflaste det eksisterende ledningsnet og samtidig spare på drikkevandressourcer.

Dermed vil dette projekt bidrage til den grønne omstilling af både vand-og industribranchen. Projektet skal kortlægge kravene til vandforbrugende virksomheder – primært typer af power-to-x-anlæg – ved undersøgelser af mængde- og kvalitetsbehov af vandet.

 Derudover skal muligheder for terrænnært grundvand som ressource undersøges nærmere. Der skal laves tests igennem en use-case, for at vise muligheden i at isolere en tredje vandtype (sekundavand) til produktionsvand.

Derudover skal projektet sikre en bred og holistisk formidling, så sekundavand kan ibrugtages bredt i vandbranchen, og blive en logisk tankegang i den cirkulære økonomi.

  • Kortlægning af krav til vandforbrugende virksomheder særligt energiproduktionen som power-to-x
  • Nærmere undersøge mulighederne for terrænnært grundvand som ressource
  • Identifikation af områder med problemvand
  • Pilotprojekt på en use-case hvor vi bruger forudgående undersøgelser i praksis –virksomhed + område

 

Der er løbende muligheder for at virksomheder kan indgå i projektaktiviteter og bidrage til projektudviklingen – kontakt projektlederen og se mere på Klimatorium.dk

Partnere

Kontakt

Pernille Weiland
Projektleder, Klimatorium
pewe@klimatorium.dk
2165 7081

Projektperiode

Start: 23. november 2021
Slut: 31. august 2023

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi