Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Storskala test i et fuldt separatkloakeret forsyningsområde

Projektet har til formål at opbygge test- og demonstrationsfaciliteter for de nyeste vandteknologier i Lemvig Vand, der kan stille anlæg til rådighed for at teste hele løsninger i fuld skala og i sammenhæng.

Der etableres fysiske muligheder i hele forsyningskæden (renseanlæg, vandværker, ledningsnet) for at teste og demonstrere nye vandløsninger. Herved skabes muligheder for start-ups og etablerede virksomheder, der måtte have et behov for test og formidling af deres teknologier og løsninger.

  • Kortlægning og placering af test og demonstrations udstyret med basis i behovsanalyse hos SMV’er, således de mest optimale placeringer vælges.
  • Anlæggelse af test og demonstrations faciliteter i hele forsyningskæden.
  • Test-og demonstration af vandteknologiske løsninger ved forskellige virksomheder i forsyningsområdet. 
  • Bred og holistisk formidling til hele vandbranchen.
 
Der er løbende muligheder for at virksomheder kan indgå i projektaktiviteter og bidrage til projektudviklingen – kontakt projektlederen og se mere på Klimatorium.dk
 


Partnere

Kontakt

Stefan Peter Hald Nielsen
Projektleder, Klimatorium
stni@lvs-as.dk
2398 9692

Projektperiode

Start: 23. november 2021
Slut: 31. august 2023

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi