Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

SWAT - School of Water and Applied Water Technologies

Formålet er at motivere, inspirere og fastholde studerendes interesse for vandteknologi gennem et online kursusforløb, specialiseret i anvendte vandteknologiske løsninger.

School of Water and Applied Water Technologies (SWAT) skal sætte fokus på de mange spændende danske løsninger, der allerede findes og er under udvikling i regionen, dele erfaringer fra implementering og drift af eksisterende løsninger sammensat på baggrund af specifikke problemstillinger relateret til håndtering af vand –som drikkevand, spildevand og klimatilpasninger.

Derigennem kan samarbejdet i vandsektoren om udvikling af grønne og bæredygtige vandteknologier eksponeres til kommende generation af vandmedarbejdere samt kommende aftagere af vandteknologiske løsninger.

Kurset tilbydes nationalt og et online format sikrerdeltagelse af studerende som ellers ikke ville have mulighed for at se regionens løsninger på universelle problemstillinger i vandsektoren. Det nationale format giver samtidig mulighed for netværk og inspiration på tværs af regionen og potentielle eksportmarkeder.

Projektet er bl.a. baseret på erfaringer fra VIA University College med virtuel afvikling af Virtual World Water Camp foråret 2021, over 17 uger, der også inkluderede deltagelse på IWA’s online konference i maj 2021.

  • Oprettelse og driftaf SWAT, i form af deltagerregistreringssystem, definition af læringsplatform, indgåelse af aftaler med specifikke deltagere om fagligt bidrag, engagement og omfang, søgning af fondsmidler, samt udbredelse af kendskab til deltagelse blandt danske og internationale studerende i relevante uddannelsesmiljøer.

  • Udvikling af online indhold og didaktiske rammer for indhold og temaer, for eksempel optagelse af virtuelle virksomhedsbesøg og interviews, samt udvikling af udfordringer og opgaver til løsning blandt water campens studerende–alt i tæt samarbejde med faglige deltagere i projektet.

  • Afvikling af Virtuelt SWAT med e-learning materialer samt fælles virtuelle workshop-sessions, der afvikles i vekselvirkning med hinanden.

  • Evaluering og videreudvikling af fagligt indhold, didaktiske former og online formater med henblik på gentagelse af SWAT i et til stadighed fagligt og aktuelt format.
Galten Vand

Partnere

Kontakt

Majbritt Lund
Forsker, adjunkt, VIA University College
majl@via.dk
8755 4297

Projektperiode

Start: 23. november 2021
Slut: 31.august 2023

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi