Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Water Data Space

Projektet adresserer Vækstteamets anbefaling 1.2: Skab bedre adgang til data om vand og bedre muligheder for udvikling af nye digitale forretningsmodeller. 

Gennem samarbejde mellem vandsektorens aktører udvikles indledende undersøgelser og prototypedesigns for et data space for vand, hvor data fra flere kilder stilles til rådighed for udvikling og innovation for forsyninger, virksomheder, myndigheder, forskning og uddannelse. 

Projektet vil i sin undersøgelse og design basere sig på use-cases, der identificeres og arbejdes med sammen med relevante aktører. Samtidigt undersøges og udvikles governance for samarbejdet i Data Space for Vand via involverende workshops og interviews. 

Projektet har titlen: Water Data Space for at signalere, at vi samarbejder om det arbejde øvrige aktører i forsyningsbranchen arbejder med omkring data og digitalisering. Vi koordinerer ligeledes i forhold til regeringens nye Digitaliseringsstrategi, så vi sikrer at vi med dette projekt skaber synergi med andre data- og digitaliseringsaktiviteter. Læs mere om begrebet Data Spaces i dette dialogoplæg, hvor flere aktører i vandsektoren (bl.a. DANVA) har deltaget: 
https://www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/files/media/document/Dialogopl%C3%A6g-Data-Space-Energinet-Dansk-Energi-nov2021.pdf

Projektets målsætning er i tråd med vækstteamets anbefalinger og Regeringens digitaliseringsstrategi at gøre vanddata bedre tilgængelige, så der kan skabes innovation og nye indsigter på baggrund af data.

Mål og aktiviteter for projektet:

·       Identifikation, udvikling og test af 3 use cases hvor data deles og der udvikles Proof of Concept

·       Etablere vision og undersøge commitment for et dansk Water Data Space

·       Undersøge og udvikle scenarier for Governancemodeller

·       Opbygge en fælles terminologi omkring data og digitalisering i vandsektoren

·       Undersøgelse af hvordan data kan bidrage til øget innovation – hvad er barrierer og hvad er enablers for øget datadeling

Kontakt

Ulla Sparre
CEO, Water Valley Denmark
usp@watervalleydenmark.com
2222 9948

Projektperiode

Start: 23. november 2021
Slut: 31. august 2023

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi