Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Water Living Lab

Water Living Lab (WLL) er en markant storskala og testfacilitet i fyrtårnet, hvorfra sikre, effektive og bæredygtige løsninger inden for distribution af drikkevand innoveres, skabes og demonstreres. Løsningerne vil styrke danske og internationale vandselskabers evne til at sikre rent drikkevand, mindske vandtab, reducere energiforbrug, reducere omkostninger til drift-og anlægsinvesteringer samt evne til at reducere klima-og miljøpåvirkninger. Operatører trænes samtidig i digitale værktøjer.

WLL binder forskning og uddannelse fra tre universiteter sammen med virksomheder og vandselskaber i forhold til at accelerere værdikæden for løsninger i vandselskaber og i forhold til eksport. 

I dette fyrtårnsprojekt er 14 partnere gået sammen om at undersøge og afprøve de første elementer i udvikling af et åbent Water Living Lab.

Det sker gennem hovedaktiviteterne:

 • Etablere Aarhus Water Living Lab på et digitalt
  grundlag og med en åben samarbejdskultur. Partnerne og andre interessenter
  udvikler en struktur for, hvordan innovation og samarbejde bedst kan
  understøttes. SMV’er og startups involveres for at afdække, hvordan de kan
  indgå og få værdiskabelse af at benytte mulighederne i Water Living Lab
 • Udvikle en fleksibel ramme for en Digital
  Tvilling, hvor nye værktøjer og metodikker kan simuleres og testes for det
  tilhørende vanddistributionsnetværk. Der arbejdes med identifikation af
  muligheder og konceptdesign for at kunne starte prototypedesign.
 • Finde det bedste koncept for at dele og integrere
  drifts- og software-data, der understøtter behovet i WLL aktiviteter
 • Afsøge muligheder for at optimere drift og
  service af distributionsnettet ved inddragelse og udvikling af nye
  digitale sensorer og løsninger til optimeret drift af ledningsnettet
 • Teste vandkvalitetssensorer og analysere data for at udvikle en metode til et varslingssystem, der kan forudsige bakteriologiske forureninger og/eller detektere og intervenere så tidligt og korrekt som muligt
 • Analysere trykstødsproblematikker med henblik på prototypedesign for intelligent pumpestyring for minimering af trykstød og optimeret trykstyring
 • Undersøge parametre til og opstille koncept for et BluePrint for Water Companies – et digitalt, dynamisk og interaktivt roadmap værktøj, der dokumenterer best & proven practice til inspiration og anvendelse for Water Utilities

 

Projektet er startet op ved at visualisere det digitale og fysiske setup. Projektgruppen arbejder med en åben innovationskultur, hvor viden institutioner, virksomheder, SMV’er og forsyninger har etableret samarbejde. 

Hør Christian Schou fra Aarhus Vand beskrive projektet, og Christian Graulund fra Danfoss, der uddyber begrundelse for deltagelse. 

Kontakt

Christian Schou
Projektchef, Aarhus Vand
christian.schou@aarhusvand.dk
2485 5744

Projektperiode

Start: 23. november 2021 
Slut: 31. august 2023

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi