Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

World Water Center

Den danske vandsektor har et stort uforløst udviklings- og vækstpotentiale – og sektoren arbejder samlet ud fra en ambition om at blive verdensførende samt fordoble eksporten fra 20 til 40 milliarder kroner frem mod 2030. 

En styrket forskningsindsats skal være stærkt medvirkende til at sikre udviklingen af de produkter og services, der skal bære en øget fremtidig eksport.

Der er som led i det midtjyske erhvervsfyrtårn for vandteknologi i juni 2022 igangsat et udviklingsprojekt, der har som mål at få formuleret og videre realiseret en ambitiøs, flerårig og tværuniversitær forskningssatsning /-program inkl. etablering af en ph.d.-skole på internationalt niveau.

World Water Center (WWC) skal være det fysiske og
indholdsmæssige kraftcenter i innovationsdistriktet The Spring. The Spring
bliver en magnet for talent, viden og kapital, som kommer hele vandbranchen til
gode – både i Danmark og resten af verden. Målet er at WWC fuldt udbygget skal
rumme:

·      Et tværfagligt, tværuniversitært og
missionsdrevet forsknings- og innovationscenter

·      Unikke fysiske rammer for samarbejder mellem
universiteter, etablerede virksomheder (store globale + smv’ere), studerende og
startups

·      Inkubatormiljø og accelerationsprogram for de
mest ambitiøse startups og scaleups (danske + internationale)

·      Udstillings- og visitorområde for danske
vandløsninger

Der er et stærkt link mellem dette projekt og projektet om
test- og demonstrationsfaciliteter i den fysiske infrastruktur i The Spring.


Partnere i projektet er Water Valley Denmark, Aarhus Universitet, DTU, Aalborg Universitet, VIA University College og Aarhus Kommune. Desuden vil virksomheder, vandselskaber, organisationer, private fonde mv. blive involveret i projektet.

Partnere

Kontakt

Peter Rasmussen
Specialkonsulent, Aarhus Kommune
pr@aarhus.dk
2332 8644

Projektperiode

Start: 23. november 2021
Slut: 31. august 2023

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi