Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Test og Demo

Det midtjyske erhvervsfyrtårn for vandteknologi vil fokusere på testfaciliteter, hvor vidensinstitutioner og erhvervsvirksomheder får adgang til at afprøve fremtidens løsninger og teknologi. Dette vil gå hånd i hånd med etableringen af demonstrationsfaciliteter, hvor løsningerne kan fremvises for interesserede eksterne samarbejdspartnere, kunder og interessenter.

Der er allerede etableret en stærk kultur og et aktivt samarbejde mellem erhvervsvirksomheder og forsyninger i Midtjylland vedrørende test-og demonstration, og erhvervsfyrtårnets indsatser vil tage dette til det næste niveau.

Der etableres 7 projekter, som involverer virksomheder, forsyningsselskaber, offentlige myndigheder og vidensinstitutioner. 

Projekterne dedikeres til test og demonstration af vandteknologiske løsninger. Der tilsigtes en bred geografisk fordeling, således der etableres lokale demonstrationsfaciliteter til at illustrere håndteringen af konkrete problemstillinger, der hvor de er placeret. 

Det mobile vandværk

Det mobile vandværk er et test-og demonstrationsanlæg, hvor nye vandteknologiske løsninger, processer eller moniteringsværktøjer kan testes som fx filtermaterialer, sensorer, nye renseteknologier o.l.

Kontakt

Ditte Andreasen Søborg
Forskningsleder, VIA University College
dans@via.dk
8755 4290

Digital Platform for test- og demonstrations-faciliteter

Projektet har til formål at udvikle en unik udstillingsplatform for danske vandløsninger og vil kunne udgøre en blivende ramme om fælles udviklingsarbejde for virksomheder, startups, forsyninger og videns-Institutioner.

Kontakt

Lone Stensig Jakobsgaard
Business Creator, Aarhus Vand
lone.stensig.jakobsgaard@aarhusvand.dk
2523 9543

 

Høfde 42

Projektet identificerer relevante renseteknologier, der bruges til oprensningen af Høfde 42 og kan bruges på centrale renseanlæg når renseteknologierne er identificeret og testet.

Kontakt

Laura Dybdal Kamstrup
Projektleder, Klimatorium
laura.kamstrup@klimatorium.dk
3068 1187

Ren drikkevandsressource

I udvalgte pilotområder testes nye metoder og teknologier i en living lab tankegang. Pilotområder med iboende udfordringer, der både omhandler kvalitative og kvantitative udfordringer, med vand.

Kontakt

Isa Schipperheijn
Projektleder, Klimatorium
isa@klimatorium.dk
6162 8325

Storskala test i et fuldt separatkloakeret forsyningsområde

Projektet har til formål at opbygge test-og demonstrationsfaciliteter for de nyeste vandteknologier, hvor start-ups og etablerede virksomheder kan teste og formidle deres løsninger og teknologier.

Kontakt

Stefan Peter Hald Nielsen
Projektleder, Klimatorium
stni@lvs-as.dk
2398 9692

The Spring testfaciliteter

The Spring udvikles til at blive et knudepunkt for viden, udvikling og demonstration af vandløsninger, hvor aktører bringes tættere sammen lige fra iværksættere til globale virksomheder og forskere.

Kontakt

Peter Rasmussen
Specialkonsulent, Aarhus Kommune
pr@aarhus.dk
2332 8644

Water Living Lab

Water Living Lab er en storskala testfacilitet og et samlingspunkt for nationale og internationale aktører, der styrker innovation og demonstration af sikre, effektive og bæredygtige løsninger inden for distribution af drikkevand. WLL omfatter både et digitalt og fysisk miljø.

Kontakt

Christian Schou
Projektchef, Aarhus Vand
christian.schou@aarhusvand.dk
2485 5744

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi